Kriminalvården

Kriminalvården logotyp
frivården malmö på instagram
Ett par av inläggen på frivården Malmös Instagramkonto förra veckan, där kvinnogruppen berättade om sitt arbete.

”Det bästa är när klienter gör framsteg”

8 mars 2019

Inom frivården är det något vanligare med kvinnliga klienter, än på anstalter och häkten. På frivården Malmö jobbar en särskild kvinnogrupp.

Under förra veckan berättade medarbetarna i kvinnogruppen om sitt arbete på frivården Malmös Instagramkonto. Drivkraften att jobba med klienters positiva förändringar lyftes bland annat fram:

”Ytterst är det klientarbetet som driver oss framåt. Det bästa av allt är när klienter gör framsteg under övervakningen. Som hon som brottats med bostadslöshet, ångest och destruktiva familjerelationer, men ändå stått fast vid sitt beslut att sluta begå brott och börja arbeta mot sina långsiktiga mål. Hon som, vid ett av övervakningens sista möten, förvånat konstaterade att hon drabbades av skam- och äckelkänslor sist hon övervägde att stjäla. Hon som lyckligt berättade om hur hon för första gången var uppriktigt rädd om sin handväska – eftersom hon hade betalat för den.”

Ofta en annan problematikj

Kvinnogruppen arbetar med övervakning efter villkorlig frigivning och övervakning av klienter som dömts till skyddstillsyn. Alla kvinnliga klienter utom de som är dömda för sexualbrott eller våld i nära relation tillhör den arbetsgruppen, men eftersom männen som döms till kriminalvårdspåföljd är betydligt fler har gruppen även manliga klienter.

Varför behövs det en särskild kvinnogrupp?

– Kvinnliga klienter har ofta annan problematik än manliga klienter, där skuld och skam ter sig på ett annorlunda sätt. Det kan vara bra för en frivårdsinspektör att ha kunskap kring detta och hur vi ska bemöta den problematiken, säger Caroline Nilsson, frivårdsinspektör och en av nio medarbetare i gruppen.

Grupprogram för kvinnor

I grunden är arbetssättet detsamma oavsett om det är kvinnor eller män som är klienter. Däremot finns det skillnader i vilka insatser som kan erbjudas. Ofta är underlaget för litet för att kunna genomföra behandlingsprogram i grupp för kvinnor.

– I dagsläget finns det endast ett grupprogram som riktar sig till kvinnor, Vinn. Det är ett motivationsprogram för kvinnor med missbruk eller kriminell livsstil. Programmet syftar till att stärka och motivera deltagarna att göra val som ger bättre livskvalitet, säger Caroline Nilsson.

Totalt finns det ett tjugotal behandlingsprogram inom Kriminalvården.

Andel nyintagna kvinnliga klienter

Anstalt: 7 procent

Skyddstillsyn: 16 procent

Villkorlig dom med samhällstjänst: 12 procent

Intensivövervakning: 15 procent

Källa: Kriminalvård och statistik 2017