Kriminalvården

Kriminalvården logotyp
Sju länders kriminalvårdsmyndigheter möts i Stockholm
Generaldirektörer från sju länders kriminalvårdsmyndigheter. Från vänster: Christine Stevenson, Nya Zeeland, Esa Vesterbacka, Finland, Larry Motiuk, Kanada, Nils Öberg, Sverige, Caron McCaffrey, Irland, Ronnie Armour, Nordirland och Rudy van de Voorde, Belgien.

Kriminalvårdschefer från sju länder möts i Stockholm

27 mars 2019

Sju länders kriminalvårdsmyndigheter möts just nu i Stockholm. Generaldirektörerna från Kanada, Holland, Nordirland, Irland, Nya Zeeland, Belgien, Finland och Sverige ingår i den så kallade Round Table-gruppen.

Syftet är att under två dagar utbyta kunskap inom kriminalvårdsområdet. För svensk del innebär mötet bland annat en möjlighet att ta del av andras erfarenheter av det vi nu upplever och hanterar, nämligen platsbrist och överbeläggning i anstalter och häkten.

– De här informella nätverksträffarna fyller en viktig funktion i en verksamhet där vi alla är expertmyndigheter på våra områden. Det är med varandra vi kan dela goda exempel, säger Nils Öberg som är värd för mötet.

International Round Table for Correctional Excellence är ett nätverk för generaldirektörer från ett mindre antal progressiva länder. Gruppen startades på initiativ av Kanada 1998.