Kriminalvården

Kriminalvården logotyp
Karin Herder är Kriminalvårdens miljöledningsexpert
Kriminalvårdens miljöledningsexpert Karin Herder upplever att myndighetens verksamheter allt oftare ser miljöarbetet som något de vill prioritera. Exempelvis som ett sätt att vara en attraktiv arbetsgivare, skapa mer sysselsättning till klienterna och som en konkurrensfördel i myndighetens arbetsdrifter.

Så arbetar vi kring miljön

1 mars 2019

I Kriminalvårdens nya miljöplan för de närmaste två åren finns tre nya fokusområden med. Myndigheten ska minska antalet kemikalier och användandet av engångsprodukter samt fortsätta att utbilda medarbetare och klienter inom miljö och hållbarhet.

Kriminalvårdens miljöplan styr hur myndigheten ska arbeta med miljö och därmed minska sin negativa miljö- och klimatpåverkan.  Den nya planen för åren 2019-2020 har åtta olika fokus- och målområden, varav tre alltså är nya. Målet för kemikalier handlar främst om att byta ut kemikalier som används i verksamheten mot mindre miljöskadliga, där så är möjligt.

Färre engångsprodukter

Målet för användning av engångsmaterial handlar om att minska användningen av engångsprodukter samt byta ut engångsprodukter mot mer miljömässigt hållbara material. Detta går hand i hand med att EU-parlamentet nyligen röstade igenom ett förbud mot vissa engångsprodukter i plast, till exempel sugrör och plastbestick. Förbudet syftar främst till att minska nedskräpning av haven. 

Målet om utbildning riktar sig till både medarbetare och klienter. För medarbetare handlar det om att alla nya medarbetare under utbildning ska genomgå en e-kurs i miljöledning. För klienter gäller målet att erbjuda fler att delta i studiecirkeln Gröna Fotspår, som handlar om miljö och hållbarhet.

Utsläppen minskade

– Idag tillhör det allmänbildning att känna till lite om de miljöproblem världen står inför. Jag tycker därför att den här studiecirkeln är viktigare än någonsin och en naturlig del i Kriminalvårdens arbete med att få klienterna att komma Bättre ut, säger Kriminalvårdens miljöledningsexpert Karin Herder.

De tidigare fem områdena för miljömål finns kvar i den nya miljöplanen. Det innebär bland annat att Kriminalvården ska fortsätta arbeta för att minska vår energianvändning och koldioxidutsläpp till följd av tjänsteresor.

– Förra året minskade utsläppen från Kriminalvårdens tjänsteresor med hela 15 procent. Det är en väldigt bra siffra och det är kul med exempel där ekonomi och miljö så tydligt går hand i hand, säger Karin Herder.

Kriminalvårdens miljöplan för 2019-2020:

Kriminalvården har åtta övergripande mål i miljöplanen för 2019-20.

  • minska vår energiförbrukning
  • minska vårt avfall
  • öka antalet vegetariska måltider och andelen ekologiska produkter
  • minska koldioxidutsläpp från transporter och tjänsteresor
  • öka andelen miljökrav vid upphandlingar
  • minska antalet kemikalier i verksamheten
  • minska vår användning av engångsprodukter
  • erbjuda medarbetare och klienter utbildning i miljö och hållbarhet