Kriminalvården

Kriminalvården logotyp
Nils Öberg generaldirektör
Generaldirektör Nils Öberg.

Stabilt resultat trots pressat läge

7 mars 2019

”Jag är väldigt nöjd med vad organisationen lyckades prestera förra året under de förutsättningar vi hade med ett ökat klientinflöde.” Det säger Nils Öberg, i samband med att verksamhetsresultatet för 2018 presenteras i årsredovisningen.

Årsredovisningen för 2018 är klar och har lämnats till regeringen. Generaldirektör Nils Öberg vill passa på att återkoppla till dem som gjort jobbet – medarbetare och chefer.

Fjolåret präglades framför allt av ett ökat klientinflöde inom häkte och anstalt, Detta trendbrott, efter flera år med en minskande klientpopulation, har lett till att vi nu har fulla och överbelagda anstalter och häkten.

Utbyggnaden av NTE:s organisation för att omhänderta Polismyndighetens tidigare transporter, hög personalomsättning, neddragningar av anslaget med hänvisning till tidigare klientminskning samt klienttillströmningen bidrog även till ett betydande underskott.

Gott betyg till verksamheten

– Det är mot den bakgrunden förra årets resultat ska bedömas. Att vi trots dessa förutsättningar presterar väl är ett väldigt gott betyg till alla människor som jobbar i en allt mer pressad verksamhet, säger Nils Öberg.

Kvaliteten och ambitionsnivån på vår verksamhet påverkas naturligtvis av den höga beläggningsnivån, men var ändå fortsatt hög under året. Nils Öberg lyfter exempelvis fram att varje person som dömts till en kriminalvårdspåföljd genomgick en grundlig utredning och erbjöds en detaljerad och individanpassad VSP.

– Jag är väldigt tacksam för att vi gjorde det utvecklingsarbete vi gjorde under åren med lägre beläggningsnivåer. Det var en viktig och kvalitetshöjande investering för framtiden, som betalar sig nu.

Upprätthöll nivån

Ett annat område där vi upprätthöll nivån, och i vissa delar även vidareutvecklade arbetet, var inom behandlingsverksamheten. Även sysselsättningen i anstalt och säkerhetsläget i myndigheten låg på en god och stabil nivå.

Ett område där vi inte nådde våra mål var kring studier i anstalt, vilket bland annat berodde på att det var svårt att rekrytera lärare. För den stora andelen intagna med korta fängelsestraff var det fortsatt besvärligt att ordna meningsfullt verkställighetsinnehåll och lämpliga utslussningsåtgärder. Nils Öberg efterlyser än en gång en utredning om straff och påföljder, till förmån för fler frivårdspåföljder, inklusive en omarbetning av samhällstjänstens utformning.

Behöver ingå i satsning

I år står vi inför ett omfattande besparingsarbete, med ambitionssänkningar och neddragningar att vänta, vilket med all säkerhet kommer att påverka resultatet för 2019. Om vi saknar resurser så måste vi sänka ambitionsnivån.

– Jag är lika övertygad nu som tidigare om att vi behöver vara med i den jättelika satsning som pågår inom övriga rättsväsendet. Kriminalvårdens kapacitet måste öka om rättsväsendet ska fungera som det är tänkt.