Kriminalvården

Kriminalvården logotyp
Karin-Malin Pettersson är tf chef för Kriminalvårdens internationella enhet
Karin-Malin Pettersson är tillförordnad chef för Kriminalvårdens internationella enhet.

"Vi gör skillnad internationellt"

4 mars 2019

Kriminalvårdens internationella enhet har arbetat hårt för att få in kriminalvårdsperspektivet i FN:s och EU:s internationella krisinsatser. Det är en strävan som burit frukt.

Senare i vår tillträder Hinsebergs kriminalvårdschef Jacques Mwepu som världens första kriminalvårdsexpert vid Europeiska Utrikestjänsten i Bryssel. Innan dess tar internationella enhetens ordinarie chef Martin Gillå över uppdraget som kriminalvårdsexpert vid FN:s utvecklingsprogram UNDP i New York.

De här två strategiska tjänsterna är resultatet av den internationella enhetens mångåriga och målmedvetna arbete.

– Det har varit en lång och ibland snårig väg att ro det i hamn. Men vi har vågat vila i att det tar tid att skapa förändring och nu är vi där. Det känns fantastiskt, säger Karin-Malin Pettersson, tillförordnad chef för Kriminalvårdens internationella enhet.

Säkerhet och mänskliga rättigheter

De två senaste åren har en medarbetare från Kriminalvården haft expertuppdraget för UNDP i New York. Det har gett stor effekt på kort tid, berättar Karin-Malin Pettersson.

– När UNDP driver igenom nya projekt i postkonfliktländer finns nu kriminalvård med som en självklar komponent i rättskedjeinsatserna. Det är viktigt av många anledningar. Dels handlar det om säkerhet – en fungerande rättskedja är nödvändigt för att kunna säkra en bestående fred. Dels handlar det om att värna om och arbeta för mänskliga rättigheter. Det går nästan inte att förstå de övergrepp som begås i kriminalvårdsmiljöer i vissa länder.

Vilken roll kan Sverige spela då?

– Sverige bedriver en av världens absolut bästa kriminalvård relaterat till mänskliga rättigheter och säkerhet. Är man bäst tycker jag att man ska dela med sig. Därför måste vi jobba för att få in folk i de miljöer där vi kan påverka på lång sikt och de strategiska tjänsterna kan här komplettera all vår personal som jobbar i postkonfliktländer.

Bidrar i diskussionerna

Svensk kriminalvård har en stark röst internationellt säger Karin-Malin Pettersson.

– Vårt sätt att förhålla oss till kriminalvårdens roll i rättskedjan är för många helt unikt vilket märks när vi möter andra länder och partners. Dessutom har vi regeringens uppdrag och särskilda biståndsmedel att jobba med dessa frågor. Min absoluta övertygelse är att vi alltid har någonting att bidra med i alla diskussioner. Vi gör skillnad.

Om internationella enheten:

Internationella enheten stödjer Kriminalvårdens hantering av internationella frågor.

Enheten internrekryterar, utbildar och tillhandahåller personal till olika fredsinsatser i FN:s och EU:s regi, uppdrag som finansieras av utrikesdepartementet. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar i fredens tjänst. 

Dessutom arbetar enheten med bilaterala utvecklingssamarbeten, just nu i Kenya och Albanien. Dessa är externt finansierade genom Sida. 

Här kan du läsa vår utlandsblogg, skriven av medarbetare på olika uppdrag i Afrika.