Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Kriminalvården rustar inför stor polisinsats

19 november 2019

Kriminalvården planerar för hur det ökade trycket på häkten i samband med Polisens nationella insats mot kriminaliteten i Malmö ska kunna hanteras.

Sedan oktober 2019 arbetar en nationell stab inom Kriminalvården med frågor för att hantera den höga beläggningen på häkten och anstalter på kort sikt, i hela landet.

Nu utökas stabens uppdrag med anledning av att Polisen planerar för att genomföra en nationell insats mot kriminaliteteten i Malmö, Operation Rimfrost.

Säkerhetsdirektör Kenneth Holm

- Vår bedömning är att Polisens insats kommer att påverka vår verksamhet och att vi måste samverka strukturerat med Polisen i denna insats och planera för att kunna ta emot fler klienter i våra häkten, säger säkerhetsdirektör Kenneth Holm.

Den nationella staben ska planera för att kunna hantera en utökning av häktade klienter i Malmö och bistå med transporter som underlättar Polisens verksamhet. Staben ska även planera för andra åtgärder som kan stödja Polisens insatser.

- Vi har ett nära samarbete med Polisen på flera nivåer och gör allt vi kan för att underlätta den påbörjade insatsen, säger Kenneth Holm. Om det skulle uppstå en platsbrist på häktena i Malmö och närliggande städer, har Kriminalvården möjlighet att flytta intagna till andra delar av landet.