Kriminalvården

Kriminalvården logotyp
ellinor hallebro o elvar jonsson
Ellinor Hallebro och Elvar Jonsson.

Predov tar brett grepp kring relationsvåld

14 november 2019

Kriminalvårdens nya behandlingsprogram Predov vänder sig till den som använt våld mot närstående person. Det testas nu på flera frivårdskontor och anstalter. Men målgruppen är även icke-dömda våldsutövare.

Programmet Predov – Preventing Domestic Violence – är till för att stoppa våldet från män och kvinnor som våldfört sig på sin partner, barn, förälder eller syskon. Ungefär 100 klienter i fängelse och frivård ska ingå i den pågående pilotstudien. Om den efterföljande utvärderingen faller väl ut är förhoppningen att programmet ska ackrediteras och ingå i Kriminalvårdens ordinarie programutbud från och med nästa sommar. 

Predov är utarbetat i Kriminalvården, men ska även kunna användas när en icke-dömd person söker behandling inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården. Två kommuner och en region ingår därför i pilotstudien.

Kriminalvården har redan två andra behandlingsprogram för dem som dömts för våld i nära relation. Det etablerade programmet Idap riktar sig dock enbart till män och bedrivs i grupp. Predov har alltså en bredare målgrupp, och är ett individuellt program.

– Det innebär större möjligheter till individuell anpassning, och att nå fler klienter. Mindre frivårdskontor kan ha svårt att få ihop en grupp. Det blir också större möjlighet att påbörja behandlingen i anstalt och sedan fortsätta i frivården, säger Ellinor Hallebro, en av programutvecklarna bakom Predov.

Det tredje programmet heter Relationsvåldsprogrammet, RVP. Det är relativt nytt och vänder sig främst till klienter som bedöms ha hög risk för brottsåterfall och större insatsbehov. Predov är betydligt kortare än RVP och ska i första hand väljas till klienter som uppvisar medelhög risk för återfall och medelstort insatsbehov, berättar Ellinor Hallebro. Predov tar även upp alkohol och droger – starka riskfaktorer för våld.

Programmet innehåller 22 möten mellan klienten och en programledare.

– Klienten behöver jobba med sig själv från start i Predov. Det är ett väldigt pedagogiskt program, där man arbetar i klientens värderade riktning genom hela programmet, säger programutbildaren Elvar Jonsson.

Vad kan en sådan värderad riktning vara?

– Det kan till exempel handla om målet att bli en trygg och pålitlig partner, en mer omsorgsfull förälder, eller att leva ett hälsosammare liv.

Mellan mötena får klienten hemuppgifter. De går ut på att ta steg för steg i rätt riktning och lära in ett nytt beteende, berättar Elvar Jonsson.

Bakgrund:

Kriminalvården har ett pågående regeringsuppdrag kring att utveckla det återfallsförebyggande arbetet inom våldsbrott mot närstående och hedersrelaterade brott.

Inom uppdraget ska Kriminalvården utveckla effektiva behandlingsprogram och kraftigt öka antalet relationsvåldsklienter som genomgår program.

Predov, alternativt Relationsvåldsprogrammet, kommer att finnas på fler anstalter än de med särskilda relationsbrottsplatser, även på slutna anstalter för kvinnor. I frivård är ambitionen att varje verksamhetsställe ska tillhandahålla något eller flera av relationsvåldsprogrammen.

Idap kommer från och med 2020 enbart att bedrivas där förutsättning finns att genomföra behandling i grupp.