Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Stort intresse för Sluta skjut

13 november 2019

Intresset från media var stort när bland andra Kriminalvården, Malmö stad och Polisen bjöd in till presskonferens om satsningen Sluta skjut i Malmö.

På tisdagen hölls ett tredje så kallat call in. Ett call in är ett informationsmöte dit representanter för våldsdrivande grupper kallas. Denna gång hade tolv kriminella kallats till mötet där bland andra representanter från frivården Malmö, Malmö stad, Polisen och civilsamhället, exempelvis fritidsgårdar och Fryshuset, deltog.

Inför varje call in genomförs en generalrepetition utan att klienterna är närvarande. Denna gång filmade Kriminalvården delar av genrepet, och media fick på detta sätt se hur ett call in går till.

Och intresset var stort. Ett 20-tal reportrar och fotografer deltog i presskonferensen.

Det grova våldet från gängkriminella har inte upphört, vilket de senaste dagarnas händelser med tydlighet visar. Men det sker färre skjutningar och sprängningar i Malmö än tidigare och färre personer har dödats och skadats.

– Vi fortsätter nu på inslagen linje, men efter den senaste tidens händelser ska vi intensifiera arbetet mot gängkriminaliteten och det grova våldet ytterligare, sa Stefan Sintéus, polisområdeschef i Malmö.

Fakta/sluta skjut

Budskapet i Sluta skjut är glasklart och enkelt: det grova våldet ska upphöra eftersom det skadar hela samhället inklusive de kriminella själva och deras närmaste. Samhället tolererar inte att konflikter löses med våld.
De grupper som inte hörsammar budskapet får tydligt känna av konsekvenser då polis och andra myndigheter sätter in alla resurser och fokuserar på de mest våldsamma grupperna. Rent konkret innebär det att de våldsdrivande grupperna inte får en lugn stund förrän de antingen upphör med det grova våldet eller är frihetsberövade.
Sedan förra call in, som hölls i april i år, har fokus riktats mot elva personer i den mest våldsamma gruppen i Malmö. Flera av dem är nu frihetsberövade eller misstänkta för nya brott.