Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Anstalten Kolmården avvecklas

29 oktober 2019

Verksamheten vid anstalten upphör när hyresavtalet löper ut 31 maj 2022.

Måndagen den 28 oktober fattade tillförordnad generaldirektör Stefan Strömberg beslut om avveckling av anstalten Kolmården.

- Närliggande mark är såld och nya bostäder ska byggas i området, så vi kan inte vara kvar och bedriva verksamhet på platsen efter den 31 maj 2022, säger Niklas Bellström, chef för region Öst. Nu är vår första prioritet och målsättning att all personal och kompetens ska kunna omhändertas på bästa sätt inom Kriminalvården.

Platssituationen på Kriminalvårdens anstalter är ansträngd och har varit så under en längre tid.

- Sett utifrån beläggningssituationen är en stängning av en av våra anstalter givetvis inte bra. Men utvecklingen av anstalten Skenäs beräknas till viss del kunna väga upp platsförlusten redan under nästa år när det första typhuset står klart, säger Niklas Bellström.