Kriminalvården

Kriminalvården logotyp
​Kriminalvårdens psykolog Johanna Lätth var en av föreläsarna under polisens och vårdens heldagsseminarium om internetrelaterad sexualbrottslighet.
Kriminalvårdens psykolog Johanna Lätth var en av föreläsarna under polisens och vårdens heldagsseminarium om internetrelaterad sexualbrottslighet. Foto: Lars Grimbeck/Polisen

Kunskapsspridning om nätsexbrott

9 oktober 2019

Polisen och vården i Västsverige ordnade nyligen en seminariedag om internetrelaterad sexualbrottslighet. Psykolog Johanna Lätth föreläste om förövarpsykologi och Kriminalvårdens arbete med sexualbrottsdömda.

Porträtt av Johanna Lätth.

Johanna Lätth. Foto: Lars Grimbeck/Polisen

– Internet är en relativt nya arena för sexualbrottslighet och brottligheten tar sig nya former där. Just nu förekommer det till exempel beställda övergrepp som någon annan utför i ett annat land som andra förövare tittar på via webbkamera. Internet påverkar tillfällesstrukturen för sexualbrottslighet, säger Johanna Lätth, psykolog och specialist i forensisk psykologi.

Höja kunskapsnivån

Hon var en av föreläsarna under heldagsseminariet som riktade sig till medarbetare inom skola, sjukvård och rättsväsendet. Syftet var att höja kunskapsnivån om internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn.

– Många barn och ungdomar befinner sig i en digital miljö. Det är viktigt att vi har kännedom om vilka faror som finns där. Den utsatthet det innebär som brottsoffer att de övergrepp man är med om fotograferas eller filmas och sen sprids på internet är väldigt allvarlig – de kan aldrig veta vem som tittat på dem och de måste stå ut med tanken på att bilderna kan finnas kvar i den digitala världen för alltid, säger Johanna Lätth.

Riskfaktorer för sexualbrott

Föreläsningen tog upp både förövarpsykologi och Kriminalvårdens arbete med sexualbrottsdömda. Varje år genomgår drygt 200 klienter behandlingsprogrammet Seif, Sexualbrottsprogram med individuellt fokus. Johanna Lätth ansvarar för innehållet i programmet, som fokuserar på riskfaktorer för sexualbrott.

– Vi kartlägger klientens brottsbeteenden och risksituationer. Målet är bland annat att utöka klientens beteenderepertoar och förmåga att förebygga och hantera risksituationer, och på så sätt minska risken för återfall i brott, säger hon.

Intresset för seminariedagen var stort och alla de 300 platserna var fyllda. Övriga föreläsare var Caroline Engwall, journalist och författare, Åsa Kastbom, läkare och forskare samt Andreas Grym, utredare inom polisen.