Kriminalvården

Kriminalvården logotyp
malin andersson mattias eriksson chris sörebo kriminalvårdsutbildning kompetenscenter norrköping kriminalvårdare
Malin Andersson, Mattias Eriksson och Chris Sörebo utbildar sig till kriminalvårdare.

Blivande vårdare tillbaka i skolbänken

13 september 2019

I januari i år var de först ut på den nya kriminalvårdsutbildningen. Nu när pluggandet på våra kompetenscenter dragit igång igen efter sommaren återser vi Chris Sörebo, Malin Andersson och Mattias Eriksson. Hur går det för dem?

Lektionerna är slut för dagen, stämningen uppsluppen när jag kikar in i klassrummet. Där inne finns ett gäng som uppenbarligen känner sig hemma och trygga med varandra vid det här laget.

Samma sak tycks gälla kring deras framväxande yrkesroller som kriminalvårdare:

– Man har hunnit bli ganska trygg på arbetsplatsen. Man vet rutinerna, vad som förväntas av en, hur man bemöter de intagna, säger Chris Sörebo, som arbetar på Västerviksanstalten.

Kopplat till verkligheten

– Här på kompetenscenter får vi veta med ord hur vi ska göra, sedan får det sitt sammanhang när man är tillbaka i verksamheten och kan koppla det till verkligheten, säger Mattias Eriksson.

När vi träffades i januari på kompetenscenter hade de inte ens hunnit besöka sina blivande arbetsplatser; anstalterna Kolmården respektive Västervik Norra. Veckan därpå skulle de ut på sin första verksamhetsförlagda utbildningsperiod och förväntningarna var höga.

Redan då uppskattade de att den nya utbildningen hela tiden varvar perioderna på kompetenscenter och i verksamheten. Ett koncept de fortsatt gillar:

– Det ger en möjlighet att reflektera över allt man lärt sig, både här och på arbetsplatsen, säger Malin Andersson.

Får handledning på jobbet

En annan sak som infördes i och med den nya utbildningen var rollen ”handledare i arbete”. En eller ett par personer ska ha en tydligt stödjande roll när den nya medarbetaren har sina verksamhetsförlagda utbildningsdelar. 

– Jag jobbar mycket och tätt ihop med min handledare, berättar Chris Sörebo.

– Jag har inte märkt av så mycket att det skulle vara en speciell roll. Men det är heller inget jag saknat, utan jag känner att jag får stöd från alla kollegor säger Mattias Eriksson.

Här instämmer både Malin Andersson och Chris Sörebo. Teamkänslan på arbetsplatsen är något alla tre uppskattar.

– Alla är hjälpsamma, vi har högt i tak och ingen prestige, säger Malin Eriksson, som liksom Mattias Eriksson arbetar på Kolmårdsanstalten.

Mötena är det bästa

De tre är eniga om vad som är allra bäst med yrket:

– Alla möten med människor!

De kommande veckorna slutspurtar de på sin tredje kompetenscenterförlagda utbildningsperiod. På schemat står bland annat verkställighetsplanering och laga befogenhetsträning. Examensdatumet är inte spikat än, men de gissar på november 2020.

Vi träffar dem säkert igen under resans gång.

Om kriminalvårdsutbildningen:

Utbildningen är till för alla nyanställda, som inte har genomgått den grundutbildning som Kriminalvården tidigare erbjöd.

Alla medarbetare går en veckas myndighetsintroduktion på något av Kriminalvårdens sex kompetenscenter. De som arbetar klientnära fortsätter sedan sin utbildning. För de som är anställda för arbete på häkte, anstalt och Kriminalvårdens nationella transportenhet växlar utbildningen mellan veckor på kompetenscenter och veckor i tjänst.

Längden på utbildningen varierar beroende på yrkesroll. Kriminalvårdare i häkte, anstalt och transportverksamhet får den mest omfattande utbildningen på cirka ett och ett halvt år.

Utbildningen genomförs på heltid med lön.

Här kan du läsa mer om utbildningen.

Läs mer: