Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Gemensamma miljötag på häktet

17 september 2019

På häktet Kalmar har man lyckats göra miljöarbetet till en självklar och rolig del av det dagliga arbetet.

Häktet arbetar aktivt med samtliga mål i Kriminalvårdens miljöplan. Från början var miljösamordnaren drivande i arbetet, men med tiden har hela personalstyrkan blivit engagerad.

De har till exempel precis införskaffat nya, mer energieffektiva tvättmaskiner, vilket kommer att minska vatten- och energianvändningen. I princip alla produkter för engångsanvändning är borttagna, kvar är endast ett fåtal bestick för nödsituationer. De har minskat sina utsläpp från resor, tack vare en elbil som kör mattransporterna mellan häktet och anstalten. De serverar 5-7 vegetariska rätter i veckan.

Det finns en del att tänka på även när det gäller beställningar till häktet, exempelvis att beställa miljömärkta produkter och att se till att samköra beställningar. Genom planerade inköp kan transporterna minska i omfattning.

Kriminalvården har en intern miljödiplomering av häkten respektive kontor. De verksamhetsställen som uppfyller ett visst antal kriterier får ett diplom som ett bevis på ett framgångsrikt miljöarbete.

Häktet Kalmar har fått utmärkelsen tre år i rad och siktar på att förtjäna den även nästa år.  

Kriminalvårdens miljöarbete:

Kriminalvården arbetar för en miljömässigt hållbar utveckling genom ett systematiskt miljöledningsarbete. Miljöledningsarbetet ska vara en integrerad del i verksamheten och utgår från miljöplanen som gäller för åren 2019-2020.

Genom miljöarbetet ska Kriminalvården bidra till att Sveriges miljömål och de globala målen enligt Agenda 2030 uppfylls.

Miljödiplomeringen Gröna häkten och Gröna kontor ingår i Kriminalvårdens miljöplan. Anstalterna arbetar med handlingsplaner, där åtgärder som bidar till Kriminalvårdens övergripande miljömål prioriteras. 

Här kan du läsa Kriminalvårdens miljöplan.

I Naturvårdsverkets bedömning av myndigheters miljöarbete hamnade Kriminalvården år 2017 i gruppen myndigheter med högst poäng. Här hittar du den rapporten.