Kriminalvården

Kriminalvården logotyp
Nu kan ideella organisationer söka statsbidrag, för verksamhet som kompletterar Kriminalvårdens.

Nu kan organisationer söka statsbidrag

12 september 2019

Det är dags för ideella organisationer som bidrar till Kriminalvårdens verksamhet att söka statsbidrag inför nästa år.

Sista ansökningsdag är 31 oktober. Hur mycket pengar som ska fördelas bestäms av regeringen i regleringsbrevet i december. Årets statsbidrag var på 15 miljoner kronor, som fördelades mellan 13 olika organisationer.

Sökande organisations verksamhet måste på något sätt vara kopplad till kriminalvård. Det kan till exempel röra sig om insatser som främjar klientens återanpassning till samhället, eller om isoleringsbrytande insatser. 

– Ideella organisationers arbete betyder jättemycket och är ett värdefullt och viktigt komplement till Kriminalvårdens arbete. Vår samverkan med civilsamhället grundar sig i det gemensamma målet att ge klienten de bästa förutsättningarna att bryta den onda cirkeln och inte återfalla i brott, säger Josefine Börjesson på frivårdsavdelningen.

Vilka organisationer som får del av statsbidraget för 2020 beslutas av Kriminalvården i januari nästa år.