Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Sluta skjut fortsätter i Malmö

20 september 2019

Projektet Sluta skjut kommer att fortsätta i väntan på de utvärderingar som görs av arbetet.

Sluta skjut är ett samarbete mellan polisen, Malmö stad, Kriminalvården och civilsamhället som innebär att det blir svårare att vara delaktig i skjutningar, och lättare att få rätt stöd för den som vill bort från ett våldsamt liv.

Torsdagen den 19 september genomförde polisen, Malmö stad, Kriminalvården och Brå en workshop med syfte att utvärdera det arbete som hittills utförts i Sluta skjut. Denna låg till grund för en diskussion om det fortsatta arbetet i satsningen, efter det att pilotprojektet avslutas i januari 2020.

– Trots att vi inte har de offentliga utvärderingarna från Malmö universitet och Brå än, så väljer vi att fortsätta med Sluta skjut, då samarbetet mellan våra organisationer har visat sig vara fruktsamt. När vi har fått resultaten gör vi en ny bedömning om det fortsatta arbetet, säger Stefan Sintéus, polisområdeschef i Malmö.
– Redan från början var vi på det klara med att en del av strategins arbetsmetoder inte var något nytt för organisationerna. Det som varit nytt är bland annat samarbetet mellan organisationerna och inom organisationerna, säger Lene Cordes, avdelningschef för arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Malmö stad.

Styrgruppen för pilotprojektet har kommit fram till att Sluta skjut ska fortsätta i Malmö utan avbrott.

– Vi kommer tillsammans att ta fram ett samverkansavtal för att ha en tydlig struktur för det fortsatta samarbetet i våra respektive linjeverksamheter, säger Petra Tullgren, chef för Frivården Malmö.

Det här innebär att strategin som används i Sluta skjut, Group Violence Intervention (GVI) fortsätter utvecklas i Malmö. Projektgruppen konstaterar att de sett att det grova våldet, bland annat skjutningar, har minskat i Malmö under tiden som pilotprojektet pågått och är övertygade om att Sluta skjut är en del i förklaringen.

Nu när arbetet fortsätter tror de att den positiva nedåtgående trenden med minskat grovt våld håller i sig.

– Det fokus som alla organisationer har för att öka tryggheten i Malmö gör att vi ser positivt på det fortsatta arbetet, säger Stefan Sintéus.

Fakta/Sluta skjut
Sluta skjut är ett samarbete mellan polisen, Malmö stad, Kriminalvården och civilsamhället som innebär att det blir svårare att vara delaktig i skjutningar och lättare att få rätt stöd för den som vill bort från ett våldsamt liv.
Det är ett nationellt projekt där Malmö är pilot. GVI-strategin anpassas till svensk lagstiftning, och  tillämpas och utvärderas för att se om samma lyckade effekter som i USA, kan uppnås med svenska förutsättningar.
Om piloten blir framgångsrik är tanken att strategin ska spridas till andra städer i Sverige med liknande problem.
Projektet delfinansieras av EU och Fonden för inre säkerhet tillsammans med de aktuella myndigheterna och Brottsförebyggande rådet, Brå.
Projektet processutvärderas av Malmö universitet. Utvärderingen ska vara klar år 2020. Dessutom effektutvärderas projektet av Brå.