Kriminalvården

Maj

Kunskap att hämta i Kriminalvårdens årsstatistik

Ännu högre beläggning än året innan. Fler unga och fler långtidsdömda klienter. Fortsatt samma nivå på återfall i brott – och en ökning av intensivövervakning med fotboja efter flera års minskning. Det är några axplock av alla kriminalvårdsfakta du hittar i den färska publikationen Kriminalvård och statistik (KOS) för 2019.

Ny lokal för transportuppehåll ska minska stigma för unga

Jönköping har fått Kriminalvårdens första lokaler som är skräddarsydda för att göra uppehåll vid transporter med främst unga frihetsberövade. Då undviker Kriminalvården att unga personer som myndigheten transporterar åt andra myndigheter vistas i häkten och arrester, när det görs uppehåll för matraster, toabesök och förarbyten.

Planer på häkte i Västerås

Nu riktar Kriminalvården in sig på att ha häktesplatser i det rättscentrum som ska byggas i Västerås. 

Första typhuset i Sverige invigt

På tisdagen, 19 maj, invigdes Kriminalvårdens första typhus på anstalten Skenäs utanför Norrköping.

Intensiv tid med goda resultat i Sluta skjut

En effekt av satsningen Sluta skjut är att över 30 personer med koppling till våldsdrivande grupperingar i Malmö är frihetsberövade som misstänkta, eller dömda, för grova brott. Nyligen hölls individuella samtal med ytterligare 21 personer för att få dessa att lösa sina konflikter utan våld och skjutningar – och lämna den kriminella banan.

WEBB-TV: Följ med på en tur i framtidens anstalt

Nu står det första typhuset färdigt på anstalten Skenäs. Det ska stå modell för kommande anstaltshus inom Kriminalvården. Välkommen att titta in!

Ökad testning ger fler fall

Siffrorna över smittade klienter inom Kriminalvården har ökat något den senaste veckan och är nu uppe i 60. Ökningen beror på en utökad testning, främst av intagna i region Stockholm.

Snabb omställning till digitala möten med klienter

Med en dags varsel ändrades frivårdens rutiner. När klientkontakterna skulle genomföras digitalt hade frivården Visby bara en enda dator med möjlighet till videosamtal.

Intagna tillverkar skyddsutrustning

På anstalten Nyköping gör man i vanliga fall paketeringsjobb åt externa kunder. Under coronapandemin ställer man nu om för att tillverka skyddsförkläden som ska täcka Kriminalvårdens interna behov. Tillverkning av skyddsutrustning för internt bruk pågår på anstalter inom samtliga av Kriminalvårdens sex regioner.

Surfplattor för videosamtal med barn införs

På grund av covid-19 stoppades besöken på anstalter och häkten. Nu har ett antal surfplattor köpts in för att intagna ska kunna ha videosamtal med sina barn.

April

WEBB-TV: Invigning av häktet och frivården Östersund

På måndagen, 27 april, invigdes det nybyggda häktet och lokaler för frivården i Östersund. Inför invigningen har vi varit på plats och filmat. Så följ med på en rundtur i Sveriges modernaste häkte.

Nytt beslut om intagnas telefoni

Intagna i häkten och anstalter kommer fortsatt att få ringa gratis inom Sverige. Utlandssamtal kommer att ha halverad samtalstaxa. Beslutet gäller fram till och med 18 juni 2020.

Mjölkbonden som fick sommarjobb på anstalt

För ett år sedan bytte bonddrängen Urban Oldenmark Andersson ut arbetet med mjölkkor mot ett vikariat med människor – de intagna på anstalten Saltvik i Härnösand.

Kriminalvården stöttar FN med coronainformation

Överfulla fängelser i fattiga länder rustar mot corona – med hjälp av svenska Kriminalvården.

Samverkan sätter stopp för kriminalitet

Samverkan mellan flera myndigheter har bidragit till att klienters möjligheter att fortsätta brottslighet från anstalt har begränsats.

Mars

De bedömer risken för ideologiskt motiverat våld

Kriminalvården vill identifiera klienter med potentiell risk att i framtiden begå våldsbrott utifrån ideologisk eller religiös övertygelse. Därför testas en fördjupad risk- och behovsbedömning kring ideologiskt motiverat våld på cirka 20 klienter på olika anstalter i den högsta säkerhetsklassen.

Att få extremister att göra entré i livet igen

Kriminalvård i hela världen famlar efter sätt att ”bota” terrorister. Elvar Jonsson från frivården Malmö fick ett unikt uppdrag: försök att nå de dömda extremisterna med behandlingsprogrammet Entré.

50-tal nya tjänster till Skänninge

Anstalten Skänninge ska utöka sin kapacitet och behöver rekrytera fler kriminalvårdare till de cirka 250 som redan arbetar på anstalten.

Ytterligare tillskott av platser

Klart med inrättande av nya platser vid anstalterna Kumla, Salberga och Skänninge samt häktet Växjö.

Frivården bedrivs tillfälligt digitalt

Från och med måndag 16 mars 2020, arbetar Kriminalvårdens frivård främst digitalt i mötet med klienter. Målet med förändringarna är att begränsa smittspridningen av covid-19.

Stopp för besök, permission och egen inställelse

Nu införs tillfälliga begränsningar vid anstalt och häkte med anledning av coronaviruset covid-19. Beslutet gäller med omedelbar verkan.

Aggressionsbehandling testas i VR-form

VR-behandling ska testas på klienter med aggressionsproblematik på anstalterna Kumla och Borås. Behandlingen går ut på att, med hjälp av ett VR-system, skapa miljöer där klienten får öva på triggande situationer och möten i en trygg och säker miljö.

Nu ska bina få blommor och bon

Bygga insektshotell, anlägga ängar och odla blommor som pollinerare gillar. Det är enkla men effektiva åtgärder som Kriminalvården kan göra för att främja den biologiska mångfalden.

WEBB-TV: Kriminalvården på Vasaloppet

Kriminalvården fanns på plats vid Vasaloppsspåret under förra veckan.

22 nya häktesplatser på arresten i Malmö

Överenskommelse mellan Kriminalvården och Polisen om inrättande av häktesplatser i polisarresten i Malmö.

Februari

Utökat anslag krävs för att möta platsbehovet

Den kraftiga klientökning som har pågått under de senaste åren kommer med största sannolikhet att fortsätta under överskådlig tid. Prognoserna pekar mot en fortsatt uppgång och myndighetens bedömning är ett behov av 5 710 platser i anstalt och 2 480 platser i häkte om tre år, att jämföra med dagens 4 300 respektive 2 200 ordinarie platser. Det konstaterar tf generaldirektör Stefan Strömberg i budgetunderlaget som nu lämnats till regeringen.

2 000 fler platser på tio år

För att möta ett växande platsbehov ska Kriminalvården utöka med 2 000 ordinarie platser i anstalter och häkten de närmaste tio åren. Samtidigt ska fler beredskapsplatser och tidsbegränsade platser tas fram.

Ett gott arbetsliv på Kumla

Att stanna på samma arbetsplats i 40 år måste vara ett gott betyg åt Kriminalvården i allmänhet och Kumla i synnerhet. Möt Kenneth Gustafsson som klev in som sommarvikarierande vårdare på anstalten 1978, avancerade till chefspositionen och genom åren förblev Kumla trogen. Nu avrundar han sitt arbetsliv inom Kriminalvården som rådgivare på huvudkontoret.

Stopp för externa insättningar till intagna

Kriminalvården tar bort möjligheten för personer utifrån att sätta in pengar till intagna i anstalter och häkten.

Kriminalvårdens årsredovisning för 2019

För Kriminalvården utmärktes det gångna året av besparingar och hög beläggning. Samtidigt visar årsredovisningen att arbetet med att planera och ge de intagna rätt insatser har blivit snabbare och effektivare. Dessutom fullföljer intagna fler kurser än föregående år.

Rally-publik fick lära om kriminalvård

Kriminalvårdens trailer vinner ständigt ny terräng, senast på Svenska Rallyt i Värmland.

Martin Holmgren ny generaldirektör för Kriminalvården

Martin Holmgren har utsetts av regeringen till ny generaldirektör för Kriminalvården. Han kommer närmast från Domstolsverket där han har varit generaldirektör sedan 2014.

Experter lanseras på Twitter

Inom Kriminalvården ryms experter inom många olika områden. För att hjälpa journalister att hitta fram till rätt talesperson så finns de nu samlade på Kriminalvårdens hemsida.

Kriminalvården söker 1800 sommarvikarier

Kriminalvården satsar på en nationell rekryteringskampanj inför sommaren 2020. För att alla ska kunna få sommarsemester anställer Kriminalvården 1800 sommarvikarier.

Januari

Krim:tour rullar ut på vägarna igen

Vårens uppdrag är att väcka nyfikenhet för kriminalvård och att öka intresset för Kriminalvårdens lediga tjänster. Trailern gör sitt premiärstopp i Motala redan torsdag den 30 januari och sedan följer en fullspäckad februarimånad med fokus på sommarvikariekampanj.

Ideella organisationer får statsbidrag

Rekordmånga organisationer har ansökt om statsbidrag för att bidra till Kriminalvårdens verksamhet. 15 miljoner är nu fördelade till 13 olika organisationer.

Stora förändringar i övervakningen

Frivården får en starkare kontrollfunktion och stärker sitt återfallsförebyggande arbete, när Brottsbalken ändras 1 juli år.

Ny webbplats guidar brottsoffer

Brottsoffer behöver komma i kontakt med flera olika myndigheter. Det kan kännas svårt i en redan jobbig situation. För att förenkla har Brottsoffermyndigheten tagit fram webbplatsen Brottsofferguiden.

Framgångsfaktorer för inslussning i samhället

Börja samverka tidigt. Stärk kommunikationen. Upprätta tydliga strukturer. Det är viktiga framgångsfaktorer i frivårdens pågående försöksverksamhet med inslussningsgrupper. De har som mål att stärka Kriminalvårdens externa samverkan kring medel- och högriskklienter som är under övervakning efter muck från fängelset.

Rundvandring på anstalten Kristianstad

Även ungdomar påverkas av platsbristen i Kriminalvården. Trängsel skapar gnissel och fler misskötsamheter. Ungdomsavdelningen på anstalten Kristianstad möter upp med fysträning och en rad aktiviteter med ständigt närvarande personal. Målet är att ge klienterna så många olika insatser som möjligt. Följ med på ett varv i verksamheten.

Lyckad behandling av hepatit C på Skänninge

40 hepatit C-patienter på anstalten Skänninge har sedan april behandlats av läkare och sjuksköterskor från Region Östergötlands infektionsklinik. Istället för att transportera klienterna till sjukhuset så genomför nu sjukvårdspersonalen behandlingarna på anstalten.

9 lärdomar om utlandstjänstgöring

Kriminalvårdens medarbetare Anna Terins är på utlandstjänstgöring i Somalia. Hon delar dygnet mellan ett långtråkigt hotell och ett fängelse med pirater och misstänkta terrorister. För några år sedan var hon på ett annat FN-uppdrag i Kongo och sedan dess har hon längtat tillbaka ut i världen. Här delar hon med sig av några erfarenheter.