Kriminalvården

Mars

De bedömer risken för ideologiskt motiverat våld

Kriminalvården vill identifiera klienter med potentiell risk att i framtiden begå våldsbrott utifrån ideologisk eller religiös övertygelse. Därför testas en fördjupad risk- och behovsbedömning kring ideologiskt motiverat våld på cirka 20 klienter på olika anstalter i den högsta säkerhetsklassen.

Att få extremister att göra entré i livet igen

Kriminalvård i hela världen famlar efter sätt att ”bota” terrorister. Elvar Jonsson från frivården Malmö fick ett unikt uppdrag: försök att nå de dömda extremisterna med behandlingsprogrammet Entré.

50-tal nya tjänster till Skänninge

Anstalten Skänninge ska utöka sin kapacitet och behöver rekrytera fler kriminalvårdare till de cirka 250 som redan arbetar på anstalten.

Ytterligare tillskott av platser

Klart med inrättande av nya platser vid anstalterna Kumla, Salberga och Skänninge samt häktet Växjö.

Frivården bedrivs tillfälligt digitalt

Från och med måndag 16 mars 2020, arbetar Kriminalvårdens frivård främst digitalt i mötet med klienter. Målet med förändringarna är att begränsa smittspridningen av covid-19.

Intagnas samtal tillfälligt avgiftsfria

Intagna i häkten och på anstalter kommer till och med den 13 april att få ringa utan avgift. Detta för att kompensera för det besöks- och permissionsstopp som införts till följd av coronasmittan.

Stopp för besök, permission och egen inställelse

Nu införs tillfälliga begränsningar vid anstalt och häkte med anledning av coronaviruset covid-19. Beslutet gäller med omedelbar verkan.

Aggressionsbehandling testas i VR-form

VR-behandling ska testas på klienter med aggressionsproblematik på anstalterna Kumla och Borås. Behandlingen går ut på att, med hjälp av ett VR-system, skapa miljöer där klienten får öva på triggande situationer och möten i en trygg och säker miljö.

Nu ska bina få blommor och bon

Bygga insektshotell, anlägga ängar och odla blommor som pollinerare gillar. Det är enkla men effektiva åtgärder som Kriminalvården kan göra för att främja den biologiska mångfalden.

WEBB-TV: Kriminalvården på Vasaloppet

Kriminalvården fanns på plats vid Vasaloppsspåret under förra veckan.

22 nya häktesplatser på arresten i Malmö

Överenskommelse mellan Kriminalvården och Polisen om inrättande av häktesplatser i polisarresten i Malmö.

Februari

Utökat anslag krävs för att möta platsbehovet

Den kraftiga klientökning som har pågått under de senaste åren kommer med största sannolikhet att fortsätta under överskådlig tid. Prognoserna pekar mot en fortsatt uppgång och myndighetens bedömning är ett behov av 5 710 platser i anstalt och 2 480 platser i häkte om tre år, att jämföra med dagens 4 300 respektive 2 200 ordinarie platser. Det konstaterar tf generaldirektör Stefan Strömberg i budgetunderlaget som nu lämnats till regeringen.

2 000 fler platser på tio år

För att möta ett växande platsbehov ska Kriminalvården utöka med 2 000 ordinarie platser i anstalter och häkten de närmaste tio åren. Samtidigt ska fler beredskapsplatser och tidsbegränsade platser tas fram.

Ett gott arbetsliv på Kumla

Att stanna på samma arbetsplats i 40 år måste vara ett gott betyg åt Kriminalvården i allmänhet och Kumla i synnerhet. Möt Kenneth Gustafsson som klev in som sommarvikarierande vårdare på anstalten 1978, avancerade till chefspositionen och genom åren förblev Kumla trogen. Nu avrundar han sitt arbetsliv inom Kriminalvården som rådgivare på huvudkontoret.

Stopp för externa insättningar till intagna

Kriminalvården tar bort möjligheten för personer utifrån att sätta in pengar till intagna i anstalter och häkten.

Kriminalvårdens årsredovisning för 2019

För Kriminalvården utmärktes det gångna året av besparingar och hög beläggning. Samtidigt visar årsredovisningen att arbetet med att planera och ge de intagna rätt insatser har blivit snabbare och effektivare. Dessutom fullföljer intagna fler kurser än föregående år.

Rally-publik fick lära om kriminalvård

Kriminalvårdens trailer vinner ständigt ny terräng, senast på Svenska Rallyt i Värmland.

Martin Holmgren ny generaldirektör för Kriminalvården

Martin Holmgren har utsetts av regeringen till ny generaldirektör för Kriminalvården. Han kommer närmast från Domstolsverket där han har varit generaldirektör sedan 2014.

Experter lanseras på Twitter

Inom Kriminalvården ryms experter inom många olika områden. För att hjälpa journalister att hitta fram till rätt talesperson så finns de nu samlade på Kriminalvårdens hemsida.

Kriminalvården söker 1800 sommarvikarier

Kriminalvården satsar på en nationell rekryteringskampanj inför sommaren 2020. För att alla ska kunna få sommarsemester anställer Kriminalvården 1800 sommarvikarier.

Januari

Krim:tour rullar ut på vägarna igen

Vårens uppdrag är att väcka nyfikenhet för kriminalvård och att öka intresset för Kriminalvårdens lediga tjänster. Trailern gör sitt premiärstopp i Motala redan torsdag den 30 januari och sedan följer en fullspäckad februarimånad med fokus på sommarvikariekampanj.

Ideella organisationer får statsbidrag

Rekordmånga organisationer har ansökt om statsbidrag för att bidra till Kriminalvårdens verksamhet. 15 miljoner är nu fördelade till 13 olika organisationer.

Stora förändringar i övervakningen

Frivården får en starkare kontrollfunktion och stärker sitt återfallsförebyggande arbete, när Brottsbalken ändras 1 juli år.

Ny webbplats guidar brottsoffer

Brottsoffer behöver komma i kontakt med flera olika myndigheter. Det kan kännas svårt i en redan jobbig situation. För att förenkla har Brottsoffermyndigheten tagit fram webbplatsen Brottsofferguiden.

Framgångsfaktorer för inslussning i samhället

Börja samverka tidigt. Stärk kommunikationen. Upprätta tydliga strukturer. Det är viktiga framgångsfaktorer i frivårdens pågående försöksverksamhet med inslussningsgrupper. De har som mål att stärka Kriminalvårdens externa samverkan kring medel- och högriskklienter som är under övervakning efter muck från fängelset.

Rundvandring på anstalten Kristianstad

Även ungdomar påverkas av platsbristen i Kriminalvården. Trängsel skapar gnissel och fler misskötsamheter. Ungdomsavdelningen på anstalten Kristianstad möter upp med fysträning och en rad aktiviteter med ständigt närvarande personal. Målet är att ge klienterna så många olika insatser som möjligt. Följ med på ett varv i verksamheten.

Lyckad behandling av hepatit C på Skänninge

40 hepatit C-patienter på anstalten Skänninge har sedan april behandlats av läkare och sjuksköterskor från Region Östergötlands infektionsklinik. Istället för att transportera klienterna till sjukhuset så genomför nu sjukvårdspersonalen behandlingarna på anstalten.

9 lärdomar om utlandstjänstgöring

Kriminalvårdens medarbetare Anna Terins är på utlandstjänstgöring i Somalia. Hon delar dygnet mellan ett långtråkigt hotell och ett fängelse med pirater och misstänkta terrorister. För några år sedan var hon på ett annat FN-uppdrag i Kongo och sedan dess har hon längtat tillbaka ut i världen. Här delar hon med sig av några erfarenheter.