Kriminalvården logotyp

Kriminalvården stöttar FN med coronainformation

14 april 2020

Överfulla fängelser i fattiga länder rustar mot corona – med hjälp av svenska Kriminalvården.

Kriminalvårdens internationella enhet har hjälpt FN med att ta fram ett informationspaket för att stötta anstalter i andra länder med hur de kan jobba med att förebygga och hantera corona. Paketet innehåller information, illustrationer och checklistor, ämnat för fängelseledning, personal och intagna. Det var bråttom och arbetet från att förfrågan från FN kom, till färdigt paket, tog bara en dryg vecka.

FN har uttryckt stor tacksamhet för Kriminalvårdens stöd i utvecklingen av informationspaketet då det bidragit till att man snabbt kunna nå ut med användbart och anstaltsanpassat stöd.

En medarbetare som arbetade med informationen var Isak Enström som är internationell expert på internationella enheten.

– Det var oerhört viktigt att producera materialet snabbt för att hinna ge stöd i det förebyggande arbetet. En viss fördröjning av covid-19 i afrikanska länder gav oss trots allt lite tid.

Kriminalvården bistår FN i arbetet med att nå ut med information kring covid-19 och därmed förebygga smittspridning i anstaltsmiljöer och materialet har nu fått global spridning.

– I många kris- och konfliktdrabbade länder råder extrem överbeläggning. Undermålig infrastruktur och bristande resurser gör att en smittspridning innanför murarna skulle kunna få ödesdigra konsekvenser.

Det står en del beskrivningar i informationspaketet om hur personal ska hantera besökare, varför stoppas inte besöken, som här?

– I de flesta länder har besöken redan stoppats. Men ofta kommer besökare med mat till anhöriga i fängelset och det kan vara den enda maten de har tillgång till. Vad gäller personal som blir förkylda så kan deras jobb vara den enda inkomsten en familj har så om de stannar hemma så försvinner all försörjning. Det är komplext och förutsättningarna skiljer sig markant åt. Det måste sättas in i större sammanhang och vi hoppas och tror att materialet kan stimulera dessa kontextspecifika lösningar där också intagnas rättigheter och personals säkerhet tas omhand, säger Isak Enström.

Vilka länder är det här informationspaketet riktat till?

– Det är framförallt anpassat till anstalter i lågresursmiljöer, till exempel Mali och Somalia, men vi tror även mer utvecklade kriminalvårdsorganisationer har nytta av stora delar av materialet. Vi har utgått från framtagna handböcker och riktlinjer men haft ett tydligt fokus på att vara så pragmatiska som möjligt och göra informationen enkel, lättillgänglig och praktisk.

Hur ska det användas?

– Eftersom läs- och skrivkunnigheten ofta är begränsad har vi jobbat med checklistor och posters med illustrationer som kan sättas upp på anstalterna. Just nu pågår ett översättningsarbete för att göra materialet tillgängligt även på mindre, lokala språk, säger Isak Enström.