Kriminalvården logotyp

Nytt beslut om intagnas telefoni

17 april 2020

Intagna i häkten och anstalter kommer fortsatt att få ringa gratis inom Sverige. Utlandssamtal kommer att ha halverad samtalstaxa. Beslutet gäller fram till och med 17 oktober 2020.

Texten har uppdaterats den 16 september.

Beslutet är taget för att kompensera för det besöks- och permissionsstopp som införts i Kriminalvården till följd av coronasmittan.

Det innebär att telefonsamtal inom Sverige fortsatt kommer att vara avgiftsfria.

För utlandssamtalen tas en avgift, men samtalstaxan halveras mot gällande prislistan, för att fortsätta underlätta kontakten med anhöriga utomlands.

Beslutet är tillfälligt och kopplat till de restriktioner som införts på grund av risken för smittspridning i häkten och anstalter. Beslutet gäller fram till och med 17 oktober.