Kriminalvården logotyp

Anvisningarna för besök klara

21 augusti 2020

Nu finns anvisningar framtagna för de nya besöksrutinerna som börjar gälla på klass 3-anstalter från 1 september. Anvisningarna är framtagna för att besök ska kunna genomföras på ett sätt som minimerar risken för smittspridning av covid-19.

Besöken ska ske utomhus eller i anpassade lokaler som är åtskilda från klienternas bostadsavdelningar, med en glasruta som förhindrar närkontakt mellan den intagne och besökaren. Personal närvarar för att säkerställa att avstånd hålls. Flera besök kommer att kunna hållas samtidigt i samma lokal, men med avstånd gentemot andra besökare och personal.

Alla som kommer på besök behöver ha fyllt 18 år.

– Med hänsyn till de mycket speciella former som besöken kommer att ha, har vi noggrant övervägt hur besök av barn ska kunna genomföras så att de är till barnets bästa. Särskilt när det gäller yngre barn kan det vara svårt att förklara de begränsningar som finns avseende närkontakt, säger Lennart Palmgren, direktör för häkte, anstalt och frivård.

– Vi behöver därför avvakta med att tillåta barnbesök till dess att besöksverksamheten kan utvärderas och konsekvenserna tydligare överblickas. Senast 1 oktober ska vi ha en lösning på plats för barnbesök.

Närstående besökare prioriteras. För att så många som möjligt ska kunna träffa sina anhöriga anpassas besökstiderna efter rådande situation. Besöksbokningar tas emot från måndagen den 24 augusti.

Läs mer om besöksrutinerna här.