Kriminalvården logotyp

Fler permissioner tillåts

28 augusti 2020

Från 1 september är det åter möjligt att genomföra vissa permissioner på egen hand.

Det är främst permissioner som sker under bevakning eller med åtföljande av personal som får genomföras. Därutöver kan nu i vissa fall kortare dagspermissioner på egen hand tillåtas. Med hänsyn till risken för smittspridning ska alla permissioner planeras och genomföras så att Folkhälsomyndighetens allmänna råd om lämpliga miljöer att vistas i samt att hålla avstånd kan följas.

– Det var för att motverka de allvarliga konsekvenser som en smittspridning av covid-19 skulle kunna medföra i anstalt eller häkte som Kriminalvården tidigare beslutade om tillfälliga begränsningar avseende bland annat besök och permissioner, säger Lennart Palmgren, chef för avdelningarna anstalt och häkte samt frivård.

I takt med att kunskapen om covid-19 successivt ökar och att Folkhälsomyndighetens rekommendationer har ändrats har Kriminalvården påbörjat ett arbete för att gå mot ett mer ordinarie verksamhetsinnehåll i alla delar av kärnverksamheten. Som ett led i detta har Kriminalvården från 1 juli tillåtit att vissa bevakade permissioner genomförts. Kriminalvården bedömer nu att från 1 september kan vissa permissioner även genomföras på egen hand.

Det är främst permissioner som sker under bevakning eller som är förenade med villkor om åtföljande av personal som får medges. Därutöver kan kortare dagspermissioner på egen hand medges under förutsättning att risken för smittspridning kan elimineras. Den som har haft permission på egen hand kommer därför att få sitta i karantän vid återkomst till anstalten. Den som har haft bekräftad covid-19 genom PCR-testning kan däremot medges permission som vanligt och utan krav på karantän.

Kriminalvården följer noga de beslut och rekommendationer som kommer från regeringen och vägledande myndigheter. Nya beslut kommer att tas efter hand och kan omprövas och ändras om risken för smittspridning i samhället eller vid anstalten skulle förvärras.