Kriminalvården logotyp
En äldre man med glasögon sitter vid ett skrivbord iklädd kriminalvårdens tjänstedräkt. Foto.
– De stora utmaningarna för Kriminalvården just nu är att kunna fortsätta bedriva ett bra arbete med hänsyn till coronapandemin och med hänsyn till beläggningssituationen inom häkte och anstalt, konstaterar Mohamad Mehanna, ny kriminalvårdschef, KVC i Vänersborg.

Från sommarvikarie till kriminalvårdschef

6 augusti 2020

En kriminalvårdschef i  serien om sommarvikarier i Kriminalvården?  Ja, varför inte. Mohamad Mehanna började som sommarvikarie för snart 20 år sedan och hans väg genom Kriminalvården visar vart några veckors sommarjobb kan leda. 

Att han ens hamnade inom Kriminalvården är en ren tillfällighet. Ja, tillfälligheterna styrde egentligen ännu tidigare. Att han som 20-åring kom till just Sverige var också det en slump.

Under inbördeskriget i Libanon lämnade han byn och föräldrarnas lantbruk för att jobba i Nordafrika. Efter några år var det dags att återvända och här spelar tillfälligheterna in. Oroligheterna blossade upp i Libanon igen och Mohamad Mehanna kunde inte flyga hem. Han behövde söka sig vidare någon annanstans och sökte visum till lite olika länder i Europa, bland annat till Sverige.

Resa i det okända

– Vi hade läst i skolan om att i Norden respekterade man människor. Och där var folk utbildade.

Det lät bra och det var ungefär det Mohamad visste när möjligheten att åka till Sverige öppnades och han på egen hand lyckades tråckla sig upp mot Norden. Vad han skulle göra i Sverige, vem han skulle möta, hur han skulle leva – det hade han ingen aning om.

– Det var helt ovisst. Men det kanske var där jag lärde mig att man ändå måste våga ta nästa steg, säger Mohamad och konstaterar i samma andetag att han nu, som pappa, inte vet om han välkomnat ett lika äventyrliga sinnen hos sina egna barn.

Väl i Sverige behövde Mohamad förstås försörja sig. Men vad skulle han göra med tio svenska ord och en cykel i bagaget?

”Vad kan jag? Jag kan jobba med jordbruk”, insåg Mohamad och började cykla runt mellan svenska gårdar och knacka dörr för att höra om det behövdes arbetskraft.

Studier och fika

Vänliga människor öppnade och så småningom fick han napp hos en äldre man som drev jordbruk tillsammans med sin son.

– Jag cyklade fram och tillbaka mellan språkundervisningen i skolan och jobbet på gården. Så småningom fick jag låna en moped.

Familjen kom att betyda mycket för Mohamad. Det var de som öppnade dörren till det svenska samhället.

– Där firade jag min första midsommar. Och lärde mig fika. De lärde mig en massa koder till det svenska samhället.

Samtidigt studerade han vidare och så småningom var han redo för universitetet och datastudier. I slutfasen skrev han uppsats. Det var när han jobbade med den han fick syn på en annons om sommarvikariat som kriminalvårdare på den numera nedlagda anstalten i Mariestad.

– Jag bodde i Mariestad redan då och började fundera över den där anstalten jag passerade varje dag. Jag blev nyfiken. Det skulle vara intressant att få se den från insidan.

Många roller

Med en examen i datavetenskap i bagaget var det kanske inte självklart att sommarvikariatet som kriminalvårdare skulle bli starten på en yrkeskarriär. Men det kom erbjudanden om nya vikariat och så småningom en fast anställning på Johannesbergsanstalten. Och när Mohamad börjar räkna upp alla tjänster och uppdrag han haft på olika håll i landet är det svårt att hinna med att anteckna.

– Jag har jobbat natt och dag. Varit vakthavande befäl, klienthandläggare, projektledare, jobbat med att göra Idap-programmet tillgängligt på arabiska, vikarierat som kvinsp i Tidaholm och Borås, varit chef för VO Jönköping/Växjö, jobbat med uppdrag att vidareutveckla arbetet med isoleringsbrytande åtgärder och kriminalvårdarens roll på häkte…

Finns det något han inte hunnit prova på?

– Egentligen är det nog bara frivården som är kvar, säger Mohamad med ett skratt, men lägger till att han samarbetat tätt med frivården i perioder, så han har bra koll.

Att ta nästa steg

Mängden olika uppgifter speglar Mohamad Mehannas livsfilosofi.

– Mitt mål är att kunna ta nästa steg, när jag är klar med det jag gör idag.

Det innebär också att ta sig förbi de hinder som står i vägen för det där steget. Det kan till exempel vara att börja veckopendla. Eller att studera.

– I början fick jag höra av mina chefer att min universitetsutbildning i datavetenskap inte var relevant när jag sökte nya arbetsuppgifter. Jag behövde en utbildning för socialt arbete.

Ett hinder som ju faktiskt kunde undanröjas, konstaterade Mohamad, som började studera på halvfart igen, parallellt med heltidsjobb och rollen som småbarnspappa. Men med ytterligare en examen, nu i ledarskap och offentlig förvaltning, hade han betydligt bättre möjligheter att ta de där stegen han gärna ville ta.

– Det är ingen idé att sitta och älta och säga att man aldrig haft möjligheten. Men det kostade förstås. Jag hade inte mycket fritid.

Klienterna motiverar

Att Mohamad Mehanna haft möjligheter att utvecklas och byta roller har haft stor betydelse för hans beslut att stanna kvar inom Kriminalvården. Men allra viktigast har ändå varit uppdraget.

– Det klientnära arbetet ger mig alltid motivation. Att många små insatser kan leda till stor förändring. Det går att påverka, det går att förändra, säger Mohamad, som också konstaterar att han känner igen sig i den statliga värdegrunden. Och det är viktigt.

De frågor Mohamad Mehanna just nu brinner extra mycket för, är att hitta effektiva sätt att bryta isoleringen för häktade på ett meningsfullt sätt, framförallt för barn och unga. Det jobbade han med inom verksamhetsområde Jönköping/Växjö och fortsätter med i sin nya roll som kriminalvårdschef, KVC, i Vänersborg.

– Vi måste arbeta med att motverka frihetsberövandets negativa effekter. Lyckas vi nå klienterna redan under vistelsen på häkte skapar vi bättre förutsättningar för motivationsarbetet under resten av verkställighetstiden. Om vi kan etablera en kontakt med våra klienter i ett tidigt skede, så har vi bättre möjligheter att lyckas. Och lyckas vi motivera någon att hitta rätt och den sedan bildar familj, så har samhället en hel familj som fungerar väl i framtiden. Det är långsiktiga insatser som bidrar till ett säkrare och utvecklande samhälle.

– När det gäller arbetet på anstalt är ett av målen att motivera fler att söka utslussningsåtgärder. Det gör vi genom att motivera klienterna att skapa bra samverkan med till exempel socialtjänsten.

Viktigt att lyssna

Mohamad Mehannas roll som KVC innebär förstås färre möten med klienter, men desto fler med medarbetarna. Han ser ingen motsättning i det.

– Att stärka personalen går hand i hand med klientarbetet. Det är viktigt att alla känner sig sedda och är delaktiga i arbetet. Det gäller att få medarbetarna att se att det inte är någon belastning att jobba med förbättringar för klienterna, utan en möjlighet. Samtidigt är det viktigt att skapa bra förutsättningar för medarbetarna att utföra sitt arbete utifrån gällande uppdrag och mål.

Är Mohamad Mehanna nöjd med sitt karriärval?

– Det arbetet vi gör märks. Jag är nöjd med att få möjlighet att arbeta med utvecklings- och förbättringsfrågor, att utveckla och påverka andra människor.

Och vad har han med sig från sin egen livsresa när han möte klienter?

– Under mina första år i Sverige behövde jag någon som stöd, någon som lyssnade och som kunde ge lite svar. Det är viktigt att lyssna. Och det ger också mig så mycket tillbaka.

– Så är det viktigt att få alla, även äldre klienter, att förstå att alla har kvaliteter att utveckla och att det aldrig är försent att göra en förändring.

Om Mohamad Mehanna

Ålder: 51 år. Har jobbat inom Kriminalvården sedan 2001.
Bor: I Mariestad
En ledig dag: Den börjar med en långpromenad. Sedan lagar jag gärna någon maträtt tillsammans med mina fyra döttrar.
En semester: När inte coronan sätter stopp hälsar jag på min pappa och övrig släkt i Libanon. Det gör jag så ofta jag har möjlighet. 
Varför ska man jobba inom Kriminalvården om man får chansen?: Det är inspirerande och utvecklande. Och ett stort ansvar att kunna bidra till att minska återfallen i brott och ett säkrare samhälle.