Kriminalvården logotyp

41 nya beredskapsplatser

2 december 2020

Ytterligare 41 beredskapsplatser kommer att öppnas inom kort. I denna tredje omgång rör det sig om platser på anstalten Borås och på fyra anstalter i Stockholmsområdet.

40 av platserna tas fram genom dubbelbeläggning, medan en plats tillkommer genom att utnyttja ett utrymme som tidigare använts till annat.

– Beslutet rör en tredje våg av platser som kan öppnas skyndsamt. Omkring hälften av platserna öppnas på slutna anstalter, säger Joakim Righammar, chef för Kriminalvårdens tillfälliga beläggningsstab, som har i uppdrag att driva på arbetet med att lösa den akuta platsbristen i landets häkten och anstalter.

Den ”första vågen” gav 103 beredskapsplatser, den andra vågen gav 66 platser. Sammanlagt rör det sig om 210 platser, som tagits fram efter att Kriminalvården inventerat möjligheten att förtäta beläggningen på anstalter och häkten. Besluten om samtliga beredskapsplatser har föregåtts av fackliga förhandlingar och risk- och konsekvensanalyser, som även kommer att följas upp.