Kriminalvården logotyp

Första slutna anstalten får modullösning

9 december 2020

Karlskogaanstalten blir den första av landets slutna anstalter som ska utöka antalet platser med hjälp av så kallade modulhus.

– Det här har ju inte gjorts på en anstalt i säkerhetsklass 2 förut under den pågående beläggningskrisen och det känns jätteroligt och lite hedersamt att få vara med och skapa något nytt, säger anstaltens kriminalvårdschef Jonas Eriksson.

Karlskogaanstalten ska få 28 nya platser, med beräknad inflyttning nästa höst. Det handlar om tre modulbyggnader som ska inrymmas på anstaltsområdet. En med bland annat bostadsrum för klienter, en för olika former av sysselsättning åt dem, och en mindre byggnad för att ta emot besök. Anstalten växer från 76 till 104 platser.  

Ett 30-tal medarbetare kommer att behöva rekryteras, för att sedan blandas upp med rutinerade medarbetare på respektive avdelning.

Karlskogaanstalten blir pilot för införandet av moduler på slutna anstalter – ett projekt att dra lärdom av, berättar Joakim Righammar, chef för Kriminalvårdens beläggningsstab, som samarbetar med lokal nivå i projektet.

– Det här beslutet öppnar upp för en väsentlig möjlighet för oss att komma ur beläggningskrisen. Att snabbt kunna ordna fram bra platser även i slutna anstalter, och förhoppningsvis även fler gemensamhetsplatser på våra häkten framöver, säger han.

Sedan tidigare finns beslut om att införa moduler på flera anstalter i säkerhetsklass 3, även kallade öppna anstalter, och ännu fler kan tillkomma.

Läs mer om hur Kriminalvården växer.