Kriminalvården logotyp

Högsbo omvandlar till häktesplatser

8 december 2020

Klass 2-anstalten Högsbo i Göteborg omvandlar cirka 40 anstaltsplatser till häktesplatser.

Det är en akut åtgärd för att förbättra beläggningssituationen på häktesfronten, berättar Joakim Righammar, som leder Kriminalvårdens beläggningsstab.

– Det här ger oss inte fler platser totalt, men det är en möjlighet att använda våra platser där vi tror att de gör bäst nytta, säger han.

Preliminära öppningsdatum är 14 december för hälften av häktesplatserna, och 18 januari för resterande häktesplatser.

– Det här blir möjligt tack vare Kriminalvårdens alla regioner gjort en gemensam kraftansträngning och på kort tid tagit fram 200 beredskapsplatser i våra anstalter, säger Joakim Righammar.

Beläggningsstaben kommer undersöka möjligheten att omvandla fler anstaltsplatser till häktesplatser på andra håll i landet.

Facklig förhandling samt risk- och konsekvensanalys är genomförda innan omvandlingsbeslutet.

Läs mer om hur Kriminalvården växer.