Kriminalvården logotyp

Uppdrag för att öka ungas kunskap om demokrati

18 december 2020

Att förstå vad demokrati är, vad det innebär och vilka rättigheter det ger, är i fokus för ett regeringsuppdrag som sedan i våras drivs inom Kriminalvården. Målgruppen är intagna på häkte och anstalt under 25 år.

En cirkelformad illustration med texten Vår demokrati, värd att värna varje dag.

 

– Vi ser ett behov av att unga klienters kunskap om demokrati stärks. Att de förstår demokratins grunder, och inser att de också har en röst i samhället. Vi har märkt att unga klienter ofta inte ser sig som en del av det demokratiska samhället, säger Sigrid Perlman på sektionen för verkställighetsinnehåll i anstalt och häkte. Hon driver uppdraget tillsammans med kollegan Malin Karlsson.

Bakgrunden till regeringsuppdraget är att det år 2021 är 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. Under 2020 och 2021 genomför regeringen därför en nationell kraftsamling, ”Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati”.

Samtalsgrupp om demokrati

Under året har material till en samtalsgrupp om demokrati tagits fram inom Kriminalvården. Förhoppningen är att insatsen ska höja kunskapen hos klienterna, men framförallt att det skapar ett intresse för att delta mer aktivt i demokratin.

– Sysselsättning är en bristvara på många häkten och anstalter. Därför har vi velat skapa något som kan anpassas och användas brett. Som grund har vi utvecklat ett spel som går ut på att klienterna bygger ett samhälle, och samtidigt lär sig mer om det svenska samhället och diskuterar frågor om politik och demokrati, säger Sigrid Perlman.

Utveckla och testa materialet

Ett antal fördjupningsmoment tas också fram till spelet. Till exempel kan klienten behöva lära sig mer om yttrandefrihet och källkritik, eller om hur man röstar i ett val. Under december påbörjas en pilot där cirka tio anstalter och häkten ingår. Deltagarna ska då fortsätta att utveckla och testa materialet. Intresset har varit stort. En av verksamheterna som deltar är anstalten Norrtälje, där kriminalvårdsinspektör Linda Schleimann-Jensen jobbar:

– Det här är en sysselsättning som vi tror kan fungera bra för våra unga klienter. Ett spel skapar samvaro och gemensamt lärande. Jag tror att det kan bli ett roligt moment som engagerar, säger hon.

Tanken är att samtalsgruppen Demokrati ska erbjudas till samtliga verksamhetsställen under 2021.