Kriminalvården logotyp

Stopp för externa insättningar till intagna

24 februari 2020

Kriminalvården tar bort möjligheten för personer utifrån att sätta in pengar till intagna i anstalter och häkten.

Tillförordnade generaldirektör Stefan Strömberg fattade på måndagen ett beslut som innebär att insättningar av privata medel till intagna stoppas från och med 29 februari 2020. Beslutet innebär också att mottagande av kontanter utifrån stoppas omedelbart.

Kriminalvården ska se till att pengar som kommer in till myndigheten och går vidare in i banksystemen är spårbara. Pengar till intagna och pengar från statskassan får heller inte finnas på samma konto.

Myndigheten måste därför stoppa insättningar av pengar utifrån till intagna på häkte och anstalter.

Stoppet beror inte på en enskild persons pengar eller agerande.

Det var i samband med att Kriminalvården började undersöka möjligheten att ge de intagna tillgång till betalkort, som man såg att dagens system inte längre är förenligt med regelverket kring penningtransaktioner, vilket successivt har skärpts.

– Förändringar krävs skyndsamt, så att Kriminalvården kan bidra till att följa de regelverk som gäller för penningtransaktioner, säger Lennart Palmgren, chef för avdelningarna för häkte, anstalt och frivård.

Förändringen är omfattande, men Lennart Palmgren betonar att alla inblandade arbetar för att göra övergången så smidig som möjligt.