Kriminalvården logotyp
En illustration till Brottsofferguiden
På Brottsofferguiden finns hjälp och stöd till brottsoffer. Illustration: Jenny Almén

Ny webbplats guidar brottsoffer

16 januari 2020

Brottsoffer behöver komma i kontakt med flera olika myndigheter. Det kan kännas svårt i en redan jobbig situation. För att förenkla har Brottsoffermyndigheten tagit fram webbplatsen Brottsofferguiden.

Brottsofferguiden finns information och stöd som är anpassat efter olika typer av brott, ålder och vilket steg i rättsprocessen som är aktuellt.

– Utgångspunkten är att den som utsatts för brott inte ska behöva leta efter svar på sina frågor på olika webbplatser utan hitta rätt information på ett och samma ställe, säger Annika Öster, generaldirektör för Brottsoffermyndigheten, i ett pressmeddelande från myndigheten.

Under 2017 undersökte Brottsoffermyndigheten hur brottsoffer uppfattat den information som de fått under brottmålsprocessen.

– En viktig slutsats var att informationen kan vara svår att ta till sig, bland annat eftersom den inte alltid är relevant och ibland dessutom för omfattande utifrån det enskilda fallet, berättar Annika Öster.

– Vi vill därför hjälpa den enskilda att sortera den information som finns. På webbplatsen finns också checklistor för varje steg i rättsprocessen för att hjälpa brottsoffer att komma ihåg det viktigaste, säger Brottsofferguidens projektledare Fredrik Selin i pressmeddelandet.

Förutom checklistor och relevanta kontaktuppgifter finns också filmer, bland annat en dramatiserad rättegång som kan ge brottsoffer en bättre förberedelse för vad som väntar och på så sätt skapa trygghet.  

 

Här kan du läsa om hur Kriminalvården arbetar utifrån ett brottsofferperspektiv.