Kriminalvården logotyp

Stora förändringar i övervakningen

17 januari 2020

Frivården får en starkare kontrollfunktion och stärker sitt återfallsförebyggande arbete, när Brottsbalken ändras 1 juli år.

– Ändringarna passar bra in i vår strävan att höja ambitionerna i det återfallsförebyggande arbetet, säger Maria Lindström, nationell huvudprojektledare för implementeringen av den nya lagstiftningen i Kriminalvården.

En viktig förändring är att övervakningstiden efter villkorlig frigivning som grundregel ska pågå under hela prövotiden, jämfört med ett år idag.

– Det här ger oss möjlighet att arbeta under en längre tid med våra högriskklienter. Vi får större möjlighet att anpassa innehållet i övervakningen till klientens behov, förklarar Maria Lindström.

Frivården tar också över beslut från övervakningsnämnden när det gäller föreskrifter för villkorligt frigivna klienter. Även omprövningar av övervakning och varningar vid misskötsamhet flyttas från övervakningsnämnden till frivården.

– Besluten kommer närmare klienten och vi kan hantera misskötsamhet snabbare och tydligare.

Läs mer: