Kriminalvården logotyp

En dag för alla kriminalvårdare

17 juli 2020

I morgon lördag infaller Nelson Mandela Day, en dag som uppmärksammar mänskliga rättigheter, kriminalvårdares arbete världen över och främjar humana förhållanden på anstalter och häkten.

Annette Billberg arbetar med ett internationellt kriminalvårdsuppdrag i Centralafrikanska republiken.

Den av FN instiftade Nelson Mandela Day är till för att främja mänskliga rättigheter. Sedan 2015 är det också alla kriminalvårdares dag runt om i världen.

Samma år kom den uppdaterade versionen av Nelson Mandela Rules, ett ramverk för det administrativa och operativa kriminalvårdsarbetet, utvecklandet av policys och rutiner samt en grund för inspektionsmekanismer. Bland annat finns avsnitt om registrering, sjukvård, disciplinära åtgärder, sårbara grupper, inspektioner och utbildning av personal.

En av alla som jobbar efter detta ramverk är Annette Billberg, som är utsänd från Kriminalvården och arbetar med ett internationellt kriminalvårdsuppdrag för MINUSCA i Centralafrikanska republiken.

– Vi använder Nelson Mandela Rules för att främja humana fängelsevillkor, öka medvetenheten om att fångar är en kontinuerlig del av samhället och för att fängelsepersonalens arbete ska betraktas som ett arbete av särskild vikt, berättar Annette Billberg.

– Jag imponeras av hur mycket likheter det finns i kriminalvårdsarbetet, oavsett om du kommer från en kriminalvårdskontext i Kamerun, Senegal eller Sverige, och vår gemensamma ledstjärna i arbetet är Nelson Mandela Rules. Det ger oss de ramar vi behöver för övervakning och utvärdering av säkerhet och behandling.

Reglerna begränsar exempelvis användningen av isolering och anger att isolering endast ska användas i exceptionella fall och under så kort tid som möjligt.

Fakta/Nelson Mandela Day

Den 18 juli varje år är det Nelson Mandela International Day. Detta beslutades i FN:s generalförsamling 2009.

Från början fokuserade dagen framförallt på att främja mänskliga rättigheter och uppmanade var och en till både eftertanke och handlingar för att bidra till en bättre värld.

Sedan 2015 är det också en dag för att främja humana förhållanden på anstalter och häkten, och öka medvetenheten kring intagnas rättigheter samt värdesätta det viktiga arbete som kriminalvårdare världen över dagligen utför. 

2015 kom också den uppdaterade versionen av Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners från 1957. Den kom att gå under namnet Nelson Mandela Rules och ses som den viktigaste internationella standarden kopplad till behandlingen av intagna i inlåsta miljöer.