Kriminalvården logotyp

Läraren som bygger självförtroenden i häktet

22 juli 2020

Karin Nygren är lärare på häktet Helsingborg. Här berättar hon om hur hon stöttar studerande klienter, i en situation där isolering, koncentrationssvårigheter och studieovana ofta gör plugg-tröskeln extra hög.

Läraren Karin Nygren vid ett skrivbord på häktet Helsingborg. Foto.

Karin Nygren lyfter fram det som faktiskt fungerar i hennes elevers svåra studiesituation.

Karin Nygren undervisar i svenska, historia och svenska som andra språk. Under sina 16 år i Kriminalvården har hon hunnit med att jobba på anstalterna Kirseberg, Helsingborg, Skogome och Sagsjön. Nu arbetar hon på sitt första häkte, i Helsingborg.

Karin Nygren uppskattar att få vara med när en klient har läst sin första bok, klarat av en kurs, fått ett betyg eller hållit ett föredrag. Då får de också bekräftelse på att de kan.

– Som lärare får jag ofta höra att ”Jag kan ingenting” eller ”Jag är osmart”. Det är sorgligt att klienterna har den känslan. Men med rätt förutsättningar kan jag vara med och bygga lite självförtroende, berättar hon.

Ovana vid studier

Hur ser en skoldag ut på häktets ungdomsavdelning? Där finns en studieplats med dator och där träffar Karin Nygren sina elever, en åt gången. Några gånger i veckan ses de för att gå igenom vad som gjorts sedan sist, och för att bestämma vad som ska göras till nästa gång.

– Det är meckigt att plugga i häkte och de flesta är ovana vid studier. Många har ingen struktur och svårt att hålla ordning på papper och planering. Sen är även glömska och koncentrationssvårigheter en effekt av isoleringen. Jag hjälper till med studieteknik, som att skriva stödord, göra tankekartor eller sammanfatta. Ofta klarar de mer än de tror.

Ditt bästa knep när klienternas motivation dippar?

– Med unga är det ofta tvära kast. Många tänker i svart eller vitt - det är allt eller inget. Jag brukar visa en bild med en pil. Pilen visar vägen till ett mål. Ofta tänker man att vägen dit är ganska rak. Men om det inte blir så, utan att vägen gör en massa kringelikrokar? Då sker visserligen ett bakslag, men det behöver inte betyda att det skiter sig helt, utan det gäller att hantera bakslaget.

Fokus på det som går bra

– Jag ger dem perspektiv och fokuserar på det de gör bra: ”Du går upp”, ”Du går till gymmet”, ”Du har läst en bok.”

Karin är främst lärare, men också medmänniska. Hon möter unga människor i kris, men hon återkommer alltid till vikten av att studera. En klient kanske fasar för att bli dömd och placerad på SiS-hem*. Karin svarar: ”OK. Du är 17 år, om du blir placerad på SiS har inte halva livet gått när du är 20. Du har kanske 40 år kvar i arbetslivet. Det är värt att plugga!”

– Studier är bra på så många plan. Att studera är isoleringsbrytande och normaliserar en tuff vardag, studier leder också till en bättre framtid, säger hon.

* SiS, Statens institutionsstyrelse, är en statlig myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård och bland annat tar emot ungdomar dömda till sluten ungdomsvård.