Kriminalvården logotyp

Ny lag ska ge säkrare frivårdskontor

2 juli 2020

Regeringen vill nu att Kriminalvården ska få genomföra säkerhetskontroller på frivårdskontoren. Syftet är att kunna upptäcka vapen och andra farliga föremål. "Det här innebär att vi får helt andra möjligheter att trygga säkerheten på frivårdskontoren", säger Emma Ekstrand, enhetschef på frivårdsavdelningen.

Regeringen har nu lagt fram ett förslag till en ny lag om säkerhetskontroll på frivårdskontor. Här kan du läsa regeringens pressmeddelande om lagförslaget.

Om lagen går igenom träder den i kraft 1 mars nästa år.

– Äntligen, detta lagförslag har vi väntat på en längre tid. Nu i och med all ny lagstiftning på frivårdsområdet, både för villkorligt frigivna och skyddstillsynsdömda klienter samt den nya påföljden ungdomsövervakning, är behovet av denna lagstiftning än större då vissa klienter bland annat kommer få längre övervakningstider, säger Emma Ekstrand.

Metalldetektorer och visitation

Det handlar först och främst om att få tillåtelse att använda metalldetektorer vid inpassering, men även om möjligheten att kunna kroppsvisitera besökare och klienter om det finns misstanke om att de försöker ta med sig något vapen eller annat farligt föremål.

Säkerhetskontrollen på frivårdskontoren ska, enligt lagförslaget, utföras av Kriminalvårdens egen personal men den ska även kunna utföras av poliser och ordningsvakter.

Efterlängtat av frivården

Det här är alltså något som länge efterfrågats inom frivården och Kriminalvården har vid ett flertal tillfällen lyft frågan om att införa någon form av säkerhetskontroll vid landets alla frivårdskontor.

Lennart Palmgren, häktes-, anstalts- och frivårdschef, välkomnar lagförslaget.

– Vi har haft utmaningar på det här området och myndigheten har framfört behovet av att få detta lagstöd så vi är tacksamma att det nu blir verklighet. Lagen kommer ge bättre förutsättningar för säkerhet och trygghet för klienter och besökare, men också bra arbetsmiljö för medarbetare i frivården, säger Lennart Palmgren.

Vad händer nu?

– Nu behöver vi avvakta och analysera det faktiska lagförslaget så vi vet exakt vad det innebär för oss. Myndigheten kommer också beredas möjlighet att lämna synpunkter på lagrådsremissen under sommaren eller strax efter sommaren. Men vi har ju varit medvetna om att ett lagförslag varit på gång en tid och i grova drag vet vi att det möter de önskemål och behov vi beskrivit, säger Emma Ekstrand.