Kriminalvården logotyp
En man med kavaj och slips står i solen på en bro. Foto.
Martin Holmgren är Kriminalvårdens generaldirektör.

Debatt: "Trygghet är ett ansvar för alla"

1 juli 2020

"Det råder akut platsbrist i svenska häkten och anstalter. 2000 nya platser ska därför skapas i hela landet, bland annat i Trelleborg. Om vi vill ha ett tryggare samhälle måste vi ta gemensamt ansvar", skriver Kriminalvårdens generaldirektör Martin Holmgren, i den här debattartikeln som publicerades i Skånska Dagbladet 30 juni.

Svensk kriminalpolitik har under de senaste åren präglats av straffskärpningar och stora satsningar på brottsbekämpning. En följd av detta är ett kraftigt ökat klientinflöde till Kriminalvården. Vi följer löpande hur många intagna som vid ett givet tillfälle upptar en plats, den så kallade beläggningen.

Statistiken från förra året visar att beläggningen i häkten och anstalter var högre under varenda månad 2019 jämfört med samma månader 2018. För första gången på 15 år översteg medelbeläggningen också antalet tillgängliga platser – det fanns med andra ord fler intagna än ordinarie platser. Under 2020 har det höga beläggningstrycket fortsatt, och vi ser inga tecken på nedgång.

Överbeläggningen får konsekvenser

Överbeläggningen får en rad allvarliga konsekvenser. Intagna får dela rum och gemensamhetsutrymmen användas som bostadsrum. Möjligheterna att placera och flytta klienter efter individuella risker och behov minskar, och säkerheten riskerar att påverkas negativt. Slitaget blir större än vanligt, samtidigt som möjligheterna att stänga avdelningar för underhållsarbete försvåras avsevärt.

Lagföring och straffverkställighet hör till statens kärnuppgifter. De värden som varje år förstörs på grund av kriminalitet är mycket stora. Staten och kommunerna drabbas genom att gemensamma resurser dräneras, och enskilda av att säkerheten går förlorad. Om vi vill ha ett tryggare samhälle måste vi därför ta gemensamt ansvar. För att straffskärpningar, fler poliser och andra åtgärder ska ha avsedd effekt, måste det finnas tillräcklig kapacitet att ta emot misstänkta och dömda i häkten, anstalter och frivård. Hela rättskedjan behöver stärkas. Ett återfallsförebyggande innehåll under straffverkställigheten är också centralt, eftersom det minskar risken för nya brott.

Ytterst handlar det om ökad trygghet i hela samhället. 

Trelleborg möter kraven bäst

I södra Sverige finns idag för få häktes- och anstaltsplatser i förhållande till folkmängd och brottsutveckling. Inte minst påverkas polisens arbete negativt när häkten riskerar att inte kunna ta emot brottsmisstänkta på grund av platsbrist, vilket har inträffat i bland annat Malmö. Samverkansavtalet med Trelleborgs kommun är därför både glädjande och viktigt. Den nya anläggningen kommer att ha cirka 300 ordinarie platser, inklusive ett antal häktesplatser. Intresset har varit stort från flera skånska kommuner, men Trelleborg är den som bäst möter de uppställda kraven. Den geografiska närheten till Malmö är av stor betydelse kopplat till behovet av häktesplatser, och ger också goda förutsättningar för kommunikationer och rekrytering.

Att ett fängelse kan väcka både frågor och oro har vi stor respekt för, och vi ser nu fram emot en fördjupad dialog och samarbete med Trelleborgs kommun och dess invånare. Det är viktigt att understryka att en anstalt på orten inte innebär ökad otrygghet eller kriminalitet. Tvärtom, på de platser där Kriminalvården finns idag är vi inte bara en stor arbetsgivare och viktig samarbetspartner för lokalt näringsliv, utan också en integrerad och uppskattad del av samhället.

Skapar platser på flera håll

Anläggningen i Trelleborg är en del av en större satsning för att utöka Kriminalvårdens kapacitet. Inom tio år ska det finnas 2000 fler ordinarie platser, varav 600 i häkte och 1400 i anstalt. Vi har nyligen invigt ett nybyggt hus på anstalten Skenäs i Östergötland och ett nytt häkte i Östersund. Nybyggnationer pågår eller planeras dessutom på en rad andra orter, bland annat på anstalterna Hall i Södertälje, Salberga i Sala, Västervik, Kumla, Tidaholm, Östragård i Vänersborg, Skogome i Göteborg, Rödjan i Mariestad, Sörbyn i Umeå, kvinnoanstalten Sagsjön i Lindome samt i Kristianstad där ett nytt häkte ska byggas.

Trots tillskotten av ordinarie platser är vår bedömning att behoven kommer att överstiga tillgången under flera år framåt. Därför behövs också fler tillfälliga platser och en hög grad av flexibilitet. Varje anstalt måste ha ett antal platser i beredskap som snabbt kan iordningsställas vid beläggningstoppar. Vi bygger därför också tidsbegränsade platser, i form av så kallade modulhus, inom befintliga anstaltsområden samt undersöker möjligheter att hyra lokaler av andra aktörer.

Kräver långsiktig finansiering

Sammanfattningsvis pågår nu ett intensivt arbete i hela landet för att skapa fler platser i Kriminalvården. För att vi ska klara en omfattande platsutbyggnad, och samtidigt upprätthålla en hög säkerhet och ett kvalitativt verksamhetsinnehåll, krävs också en stabil och långsiktig finansiering.

Svensk kriminalvård behöver växa för att möta ett ökande inflöde och kunna erbjuda alla klienter ett återfallsförebyggande innehåll. Den nya anstalten i Trelleborg är en viktig del i arbetet för fler platser och för ett tryggare samhälle.

Martin Holmgren, generaldirektör Kriminalvården