Kriminalvården logotyp

Drygt 60 nya platser öppnas

26 juni 2020

I februari 2020 fattade Kriminalvården beslut om ett större antal nya platser på anstalter och häkten. Inventeringen har därefter fortsatt och nu börjar förberedelserna för att öppna ytterligare ett 60-tal nya platser.

Det nya beslutet som fattades den 22 juni innefattar både fasta platser och beredskapsplatser. På tre orter handlar det om tillfällig häktesverksamhet i arrester (Lindesberg, Vänersborg och Helsingborg).

Kriminalvården har under våren 2020 utrett och bedömt möjligheten till fler platser i befintliga lokaler vid anstalter och häkten samt fler platser genom hyra av arrestlokaler från Polismyndigheten.

Anstalter där nya platser ska öppnas är (antal inom parentes): Norrtälje (8), Halmstad (6 ordinarie, 3 beredskap), Kristianstad (8) och Hällby (6). Nya häktesplatser förbereds i Umeå (2), Örebro/Lindesberg (12), Uddevalla/Vänersborg (10) och Helsingborg (8).

De drygt 60 nya platserna ska bidra till att möta det höga beläggningstrycket. Platserna ska öppnas så snart det är möjligt sett utifrån att förutsättningar finns för att kunna bedriva en trygg och säker verksamhet med en god arbetsmiljö.