Kriminalvården logotyp

WEBB-TV: Nya anstalten i syd byggs i Trelleborg

16 juni 2020

I tv-inslaget berättar Kriminalvårdens generaldirektör Martin Holmgren om vad en ny anstalt innebär. 

Idag skrev Kriminalvårdens generaldirektör Martin Holmgren och kommunstyrelsens ordförande i Trelleborg, Mikael Rubin (M), under ett historiskt samverkansavtal.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Rubin (M) och generaldirektör Martin Holmgren. Foton: Niklas Ingvarsson

– Att vi nu har undertecknat ett samverkansavtal med Trelleborgs kommun är mycket glädjande. Det är ett viktigt steg mot fler anstalts- och häktesplatser och ett led i arbetet för ett tryggare samhälle, säger generaldirektör Martin Holmgren.

Det blir alltså Trelleborgs kommun i södra Skåne som blir platsen för den anstalt i södra Sverige som länge planerats inom Kriminalvården.

– Kriminalvården behöver växa för att möta ett ökat klientinflöde. Vi planerar för 2000 nya, ordinarie platser i anstalter och häkten inom en tioårsperiod. Den nya anstalten är en viktig del av den satsningen, här skapar vi bättre förutsättningar för att bedriva modern kriminalvård med ett återfallsförebyggande innehåll, fortsätter generaldirektören.

300 klienter

Intresset för anstalten är stort och Martin Holmgren fick svara på många frågor.

Inriktningen är att kriminalvårdsanläggningen – den kallas så för att den kommer innehålla både anstalt och häkte – ska ha en kapacitet att hantera 300 klienter, med en flexibilitet att kunna öka ytterligare. Säkerheten blir den näst högsta – klass 2.

– Att anläggningen även ska innehålla häktesplatser är viktigt för att avlasta de hårt belastade häktena i Skåne. Ytterst handlar det om att hela rättskedjan ska vara stark, enligt generaldirektören.

En anstalt i region Syd har diskuterats i många år, och planeringen gick in i ett aktivare skede efter att Kirsebergsanstalten i Malmö avvecklades 2016.

Det senaste året har flera kommuner i Skåne visat intresse. Företrädare för Kriminalvården har åkt runt och besökt alla kommunerna och analyserat för- och nackdelar med de olika platserna.

– Förstudien har varit strukturerad och samma viktiga punkter har bedömts. Det handlar exempelvis om kommunal mark till förfogande, kommunal infrastruktur som vatten & avlopp och tillgång till räddningstjänst och andra samhällsfunktioner, logistik och transporter. Och så inte minst kompetensförsörjning, säger Magnus Petersson, ny chef för fastighetsenheten i Kriminalvården.

Hundratals nya jobb

Kriminalvård är en personalintensiv verksamhet och en ny anläggning beräknas innebära hundratals nya jobb. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare, men i en anstalt arbetar även till exempel kockar, sjuksköterskor, lärare och transportpersonal. Kriminalvården är också en viktig samarbetspartner för det lokala näringslivet.

Trelleborgs närhet till befolkningstäta Malmö och goda kommunikationsmöjligheter har därför spelat en stor roll. Kommunens erfarenhet av Kriminalvården, genom häktet som redan ligger där, och av rättspsykiatrin som finns där, ligger också på plus-sidan.

Ytterligare en fördel i Trelleborg är att det finns anvisad mark. 30 hektar är utpekade för Kriminalvårdens ändamål, med möjlighet till mer om det behövs.

– De flesta andra kommunerna hade också goda förutsättningar, och där finns det säkert en besvikelse, säger Magnus Petersson.

Målbild: färdigt 2027

Ett pappersdokument på ett bord. Foto.

Påskrivet och klart.

Det som skrivs under idag kallas samverkansavtal. Där visar parterna sina intentioner att påbörja arbetet med etableringen av kriminalvårdsanläggningen. När spaden verkligen sätts i marken är däremot svårare att svara på.

– Det är ungefär som att fråga ”hur långt är ett snöre?” Ett detaljplanearbete är precis påbörjat, och det beräknas ta 12 till 24 månader. Vår ambition är att det ska finnas en färdig anstalt hösten 2027. Då kan det första klienten vara på plats. Men det är som sagt mycket som kan hända på vägen, säger Magnus Petersson.

Exempelvis är det ännu inte bestämt vem som ska bli fastighetsägare eller byggherre.

Här kan du läsa mer om etableringen av en ny anstalt i Trelleborg.