Kriminalvården logotyp
Gamla riksanstalten Härnösand

Planer på att återöppna riksanstalten i Härnösand

17 juni 2020

Den gamla riksanstalten i Härnösand kan komma att öppna igen. Om allt går enligt plan ska anstalten öppna successivt med start nästa år, 2021. Antalet platser blir drygt 90.

Under våren har Kriminalvårdens huvudkontor och Region nord gjort en förstudie om möjligheten att återöppna anstalten Härnösand. Anledningen är att Kriminalvården behöver utöka antalet platser med cirka 2 000 runtom i Sverige.

Vi har de senaste åren haft ett tufft läge med väldigt ansträngd beläggning. Om allt nu går som vi vill så kommer den gamla anstalten i Härnösand att ge ett välkommet tillskott av platser för Kriminalvården. Personligen tycker jag också att det är roligt att man satsar på Härnösand, säger Radomir Sarkan, kriminalvårdschef för verksamhetsområdet Saltvik.

Drygt 70 medarbetare kommer att behöva rekryteras till den nygamla anstalten.

Tidigast i oktober räknar man med att ett hyresavtal mellan fastighetägaren och Kriminalvården kan vara klart. Hyresavtalet är en viktig förutsättning för att kunna återöppna anstalten.