Kriminalvården logotyp
Solpaneler placerade på ett tak med skog i bakgrunden. Foto.
​Norrtäljeanstalten har redan en solcellsanläggning, som syns på bilden. Till hösten är det Täbys och Österåkers tur.

Stockholmsanstalter börjar producera egen solel

30 juni 2020

Från och med i höst kommer delar av anstalterna Österåker och Täbys el att komma från egenproducerad solel. Även flera anstalter i södra Sverige ska få samma miljövänliga lösning med energi från solpaneler.

På Österåkeranstalten ska cirka 1400 kvadratmeter med solpaneler placeras uppåtvinklade på marken. I Täbys fall är planen att 260 kvadratmeter panel ska monteras på taken.

Bägge anläggningarna beräknas komma i drift under hösten och väntas leverera 210 MWh/år i Österåkers fall, respektive 38 MWh/år på Täbyanstalten. Det motsvarar 17 respektive 5 procent av de bägge Stockholmsanstalternas totala elbehov.

"Jättebra med ren el"

Fastigheternas ägare, Specialfastigheter, är initiativtagare till solcellsanläggningarna, som en del i företagets långsiktiga förvaltnings- och miljöarbete.

– Det här har inte varit Kriminalvårdens fråga att driva, eftersom vi inte äger några egna fastigheter, konstaterar Patrik Snellman, förvaltningsledare på Kriminalvårdens fastighetsenhet.

– Men personligen tycker jag att det är jättebra att Kriminalvården kan köpa så mycket lokalproducerad och ren el som det bara är möjligt. Det är också ett bra exempel på hur vi som hyresgäster kan samarbeta med fastighetsägaren för en bättre miljö, fortsätter han.

Den el som inte kommer att komma från solen på anstalterna Täby och Österåker består av förnybar el från ursprungsmärkt vattenkraft, enligt Specialfastigheter.

Tittar på fler tänkbara anläggningar

Specialfastigheter tittar även på möjligheten till solcellsanläggningar på fler anstalter som de äger i Stockholmsregionen. Storboda är en tänkbar kandidat. Det som oftast kan sätta käppar i hjulen för anläggningarna är att taken är för dåliga för att bära upp tunga solpaneler, eller att ombyggnationer av fastigheterna är planerade, vilket gör att investeringar i dyra solcellsanläggningar ligger fel i tiden just nu.

Varför blir inte anläggningarna ännu större, så att en högre andel av elen blir mer miljövänlig?

– Det har att göra med lagstiftningen. Det vore idealiskt om fastighetsägaren Specialfastigheter kunde bygga större, men då måste de sälja elöverskottet till andra, och det får de inte göra eftersom de inte är en elproducent. Därför måste fastighetsägaren anpassa anläggningens storlek utifrån vår minsta förbrukning, förklarar Patrik Snellman.

Solcellsanläggningar inom Kriminalvårdens sex regioner:

  • Region Nord: Har idag inga solceller på befintliga anläggningar, men utredning och planering pågår för var det kan vara möjligt och när. Avgörande är takkonstruktionen på anstalterna.
  • Region Stockholm: På gång på anstalterna Täby och Österåker. Norrtäljeanstalten har en äldre anläggning, men den byggs inte ut eftersom taket på industribyggnaden inte bedöms hålla, och terrängen vid anstalten är för kuperad för montering av markpaneler.
  • Region Mitt: Inga anläggningar idag, på grund av för klena ta Tankar har funnits kring att placera panelerna på mark, men det har ännu inte kommit hela vägen.
  • Region Öst: Det nya typhuset på Skenäsanstalten har solceller. Precis som i region Mitt finns även tankar på att placera paneler på mark vid vissa anstalter, då taken är för klena.
  • Region Väst: Har i dagsläget inga solceller. Det var planerat på bland annat Skogomeanstalten, men takkonstruktionen på industrin höll inte.
  • Region Syd: Fastighetsägaren Specialfastigheter planerar att montera solceller på fyra anstalter i regionen: Kristianstad, Ystad, Tygelsjö respektive Fosie. Arbetet har blivit försenat då nya regler för taklaster har införts, men tanken är att taken ska förstärkas för att klara solcellerna. Först ut blir Ystadsanstalten, där arbetet påbörjas i höst.