Kriminalvården logotyp
Två medarbetare under utlandstjänstgöring i Demokratiska Republiken Kongo och Somalia. Foto.
Svante Enefalk och Eva-Lena Hjalmarsson är två av Kriminalvårdens veteraner.

”Det är en enormt positiv erfarenhet”

29 maj 2020

I dag fredag högtidlighålls Veterandagen med direktsändning i stället för parad. Möt Eva-Lena Hjalmarsson och Svante Enefalk, två av Kriminalvårdens veteraner.

Eva-Lena Hjalmarsson i fängelset i Baidoa i Somalia.

Eva-Lena Hjalmarsson är nyligen hemkommen från Somalia och arbetar fortfarande i FN-missionen UNSOM, men på distans från Sverige på grund av coronapandemin. Tidigare har hon tjänstgjort i FN-missionen UNMIL i Liberia.

Vad är det som lockar med utlandsuppdrag?

– Att få vara en del av FN-systemet, jobba med människor från hela världen och bli utsatt för många nya situationer, och samtidigt få lära sig mycket om kriminalvård i olika länder och bidra med min kunskap, säger Eva-Lena Hjalmarsson.

Hon har jobbat i Kriminalvården i 20 år och haft olika befattningar, främst på anstalt. Erfarenheterna som programledare och kriminalvårdsinspektör har hon haft särskild nytta av under utlandstjänstgöringen.

– Det handlar om att kunna möta människor där de är, att lyssna och att prata med människor som kanske inte alltid vill prata med mig. Att bygga ett förtroende och skapa relationer. Mitt uppdrag har handlat om att fungera som stöd och bollplank för anstaltsledningen och om att vara rådgivare i kriminalvårdsfrågor åt justitieministeriet, och då är det bra att ha med sig ledarskapserfarenhet.

Vad har utlandsuppdragen gett dig?

Eva-Lena Hjalmarsson och en UNPOL-kollega under en praktisk säkerhetsövning där en attack simulerades.

– De har gett mig tålamod och mycket perspektiv på mitt eget beteende och tankemönster. Man får ställa sig utanför sig själv när man möter människor från hela världen. Det senaste uppdraget har fått mig att kliva fram och ta mer plats. Jag har behövt armbåga mig fram för att få upp kriminalvårdsfrågor på agendan i så många sammanhang som möjligt.

Eva-Lena Hjalmarssons ordinarie tjänst är inom frivården i Göteborg.

Vad tar du med dig till jobbet i Sverige?

– En trygghet att klara av att jobba i pressade och stressade situationer, och en stor vana av nätverkande. Jag är mer beredd att kliva in och göra även om förutsättningarna inte är optimala – det går till exempel att bedriva avancerad programverksamhet även i ett överfullt fängelse som saknar lokaler. Jag var i Liberia under ebolautbrottet och fick med mig hela paketet om hur smittspridningen hanterades i liberiansk kriminalvård. Det gav ett försprång när corona började komma i Afrika. Jag var den första som efterfrågade direktiv kring hur man ska hantera smittspridningen, och vilka förebyggande åtgärder som skulle sättas in.

 

Svante Enefalk i anstalten Luzumu som renoverats från grunden. Bilden visar säkerhetsavdelningen.

Svante Enefalk kände inte till möjligheten till utlandstjänstgöring när han började som kriminalvårdare 2011, men så fort han fick vetskap blev det ett långsiktigt mål. 2017 åkte han iväg till Demokratiska Republiken Kongo, i FN-missionen MONUSCO.

– När man kommer dit förändras hela ens tillvaro över en natt. Du har bara personer runt dig som du aldrig har träffat. Du jobbar på ett annat språk, i en annan struktur, organisation och kultur, och mot kriminalvårdssystemet i landet, som på många sätt skiljer sig från det du är van vid. För mig gick omställningen bra. Jag är anpassningsbar som person och det hjälpte mig mycket, berättar Svante Enefalk, som nu jobbar som placeringshandläggare.

Vilka lärdomar har du tagit med dig?

– Jag tror att perspektivet är viktigt, att ha fått se hur det kan vara i ett fattigt land som är betydligt mindre utvecklat än Sverige. Vi jobbar utifrån samma grundprinciper om hur förhållandena ska se ut i våra fängelser. Här i Sverige kan det vara förkortade häktestider, där handlar det om livsmedelssäkerhet och sjukvård – ja, att de intagna ska överleva. Att koppla ihop det och se att allt ligger på samma skala har gett mig ett större perspektiv om vad en god kriminalvård kan innebära.

Vad har du för medskick till medarbetare som vill åka på utlandsuppdrag?

– Jag tycker absolut att man ska försöka ta chansen om man känner sig redo och om en livsbetingelser är sådana så att det passar en. Det är en enormt positiv erfarenhet. Man utvecklas som person och i sin yrkesroll, och kommer tillbaka med otroligt mycket erfarenheter. Bli inte avskräckt för att det verkar krångligt att söka. Det viktiga är vad man kan bidra med.

Veterandagen

Med anledning av coronapandemin firas årets veterandag med en direktsänd ceremoni utan publik, i stället för parad med efterföljande ceremoni. Du kan följa sändningen på Försvarsmaktens webbplats med start klockan 14.30.