Kriminalvården logotyp
Utdrag från KOS-rapportens förstasida. Illustration med siffror.

Kunskap att hämta i Kriminalvårdens årsstatistik

26 maj 2020

Ännu högre beläggning än året innan. Fler unga och fler långtidsdömda klienter. Fortsatt samma nivå på återfall i brott – och en ökning av intensivövervakning med fotboja efter flera års minskning. Det är några axplock av alla kriminalvårdsfakta du hittar i den färska publikationen Kriminalvård och statistik (KOS) för 2019.

Precis som tidigare år bjuder Kriminalvård och statistik på grundläggande fakta om Kriminalvårdens verksamhet under det föregående året, baserad på information från myndighetens klientsystem.

Fler med fotboja

Beläggningen i häkten och anstalter var högre under samtliga månader 2019, jämfört med motsvarande månader året innan. När det gäller häktena så finns en koppling till att häktestiderna blev längre under året. På anstalterna beror den ökade beläggningen både på ett ökat klientinflöde och på att strafftiderna blev längre. Störst ökning syns bland klienter med strafftider på två till fyra år.

Inga direktrymningar skedde från anstalt eller häkte under året. Återfallen i brott låg kvar på samma nivå som under de senaste åren, runt 30 procent. (På 1990-talet återföll runt 40 procent i brott.) För första gången på elva år avstannade den nedåtgående trenden kring IÖV, intensivövervakning med elektronisk kontroll, i dagligt tal fotboja. 1609 personer påbörjade IÖV förra året, en ökning med knappt 50 personer jämfört med 2018.  Andelen som påbörjade en verkställighet genom IÖV är dock fortfarande förhållandevis låg.

Nordisk jämförelse

Antalet klienter under 21 år inom Kriminalvården ökade. 525 unga klienter blev nyintagna på anstalt under året, det högsta antalet sedan 2011. Den största ökningen bland unga i anstalt skedde inom sexualbrott.

För unga frivårdsklienter skedde ökningen framför allt inom skyddstillsyn, som är den vanligaste verkställighetsformen bland unga. 1000 unga personer påbörjade skyddstillsyn under året, 17 av dem var under 18 år. Tittar man istället på hela den klientgrupp som verkställde genom skyddstillsyn, så minskade antalet jämfört med året innan.

Nytt för årets Kriminalvård och statistik är att den innehåller ett avsnitt med nordisk kriminalvårdsstatistik, bland annat kring brottstyper, rymningar och återfall. Visste du till exempel att narkotikabrott är det vanligaste huvudbrottet för fängelsedömda i hela Norden – utom i Finland? Där var istället mord/försök till mord/dråp det vanligaste huvudbrottet. Hela den nordiska jämförelsen återfinns här.

Kriminalvårdens statistik:

Här kan du läsa mer om KOS, en årlig publikation med statistik kring Kriminalvårdens verksamhet under föregående år.

Här kan du ladda ner rapporten Kriminalvård och statistik för 2019.