Kriminalvården logotyp

Intensiv tid med goda resultat i Sluta skjut

19 maj 2020

En effekt av satsningen Sluta skjut är att över 30 personer med koppling till våldsdrivande grupperingar i Malmö är frihetsberövade som misstänkta, eller dömda, för grova brott. Nyligen hölls individuella samtal med ytterligare 21 personer för att få dessa att lösa sina konflikter utan våld och skjutningar – och lämna den kriminella banan.

Den pågående coronapandemin gör att satsningen Sluta skjut i Malmö, där frivården är en viktig del, har ändrat sitt arbetssätt under våren. När möjligheten att samla större grupper är begränsad så har ”call in”, informationsmöten dit representanter för olika våldsdrivande grupper kallas, fått ersättas av individuella möten, så kallade ”custom notifications”. Under förra veckan gjordes 21 custom notifications med personer från elva olika kriminella grupperingar.

Men oavsett om mötet med de kriminella sker i grupp eller en och en så är budskapet från polisen, frivården, Malmö stad och de andra samverkande myndigheterna fortfarande detsamma: den som inte upphör med det dödliga våldet får känna av sanktioner, inte bara för den enskilde utan för hela den grupp, eller nätverk, som personen tillhör. Samtidigt, den som vill lämna det kriminella livet får hjälp och möjlighet att göra det.

Genom arbetet inom Sluta skjut är över 30 personer just nu frihetsberövade som misstänkta för, eller dömda för, grova vålds- och narkotikabrott. Samtliga är personer som driver på det dödliga våldet i Malmö. När våren är slut kommer 14 rättegångar som berör individer inom Sluta skjut att ha hållits under 2020.

Under de senaste månaderna har också ett tiotal individer inom våldsamma grupperingar i Malmö tagit aktiva steg för att lämna sitt gamla liv bakom sig.

– Att hoppa av den kriminella livsstilen innebär inte bara att sluta att begå brott. Bara en motiverad person klarar av det. Det är positivt att våra frivårdsinspektörer aktivt kunnat bidra till sådan motivation i flera utmanande fall, säger Petra Tullgren, kriminalvårdschef, Frivården i Malmö.

Sedan årets start har fyra skottlossningar inträffat i Malmö, vilket kan jämföras med 34 skjutningar under hela 2019, 47 under hela 2018, och 65 under hela 2017.

Fakta/Sluta skjut

Sluta skjut är ett samarbete mellan polisen, Malmö stad, Kriminalvården och civilsamhället som innebär att det blir svårare att vara delaktig i skjutningar och lättare att få rätt stöd för den som vill bort från ett våldsamt liv. Det är ett nationellt projekt där Malmö är pilot.
GVI-strategin anpassas till svensk lagstiftning, och tillämpas och utvärderas för att se om samma lyckade effekter som i USA, kan uppnås med svenska förutsättningar.
Om piloten blir framgångsrik är tanken att strategin ska spridas till andra städer i Sverige med liknande problem.