Kriminalvården logotyp

Ny lokal för transportuppehåll ska minska stigma för unga

25 maj 2020

Jönköping har fått Kriminalvårdens första lokaler som är skräddarsydda för att göra uppehåll vid transporter med främst unga frihetsberövade. Då undviker Kriminalvården att unga personer som myndigheten transporterar åt andra myndigheter vistas i häkten och arrester, när det görs uppehåll för matraster, toabesök och förarbyten.

Ett av rummen i nya transportlokalen.

Kriminalvården transporterar brottsmisstänkta och dömda personer, men utför även ett stort antal så kallade handräckningar av frihetsberövade personer åt andra myndigheter. Det gäller Statens institutionsstyrelse, kommunernas socialtjänster, Polismyndigheten och Migrationsverket.

När man under längre transporter behöver göra uppehåll för matrast, toalettbesök samt förar- eller fordonsbyten görs dessa uppehåll i regel på häkten och i Polisens arrestlokaler. Det har mött kritik från Justitieombudsmannen och föreningen Skyddsvärnet. Kritiken riktar sig mot att unga personer som omhändertagits enligt Lagen om vård av unga, tvingas vistas i lokaler avsedda för brottsmisstänkta.

Kommer att prioritera unga personer

Genom den nya transportuppehållslokalen som byggts i Jönköping hoppas Kriminalvården råda bot på detta i Jönköpingsregionen. Lokalen är nämligen inrymd i de kontorslokaler där Kriminalvårdens transportenhet har sin lokala bas. Inga brottsmisstänkta personer hanteras där.

– Vi kommer att prioritera att de här unga personerna i första hand transporteras till den nya lokalen, berättar Johan Edlund som arbetar med verksamhetsstöd inom Kriminalvårdens nationella transportenhet.

På vilket sätt gör det skillnad för dem, menar du?

– Det är mindre stigmatiserande för dem. Förhoppningsvis ska det ha en positiv och lugnande effekt att komma till de här lokalerna med samma personal som utför transporterna, jämfört med att komma till inskrivningen på ett häkte eller en arrest.

Liknande lösning på gång i Örebro

Bakgrunden till den nya lokalen är dels den nämnda kritiken, dels brist på tillräckligt antal transportuppehållsplatser i Jönköping. De nya lokalerna får av säkerhetsskäl enbart användas för uppehåll under transporter som Kriminalvården utför åt andra myndigheter. Kriminalvårdens egna häktade eller dömda klienter kommer även fortsättningsvis att göra uppehåll på Jönköpingshäktet och Värnamoarresten.

Greppet med specialbyggda lokaler som är avsedda för transportuppehåll för främst unga ser ut att bli ett koncept som kan spridas i Kriminalvården. Även Örebro är en viktig knutpunkt, med stort behov av fler transportuppehållsplatser. När transportenheten flyttar in i nya lokaler i staden nästa år är planen att även dessa ska inrymma en särskild uppehållslokal, som kan komplettera häktets och arrestens platser.

Vissa stopp ska göras på frivårdskontor

På Kriminalvårdens övriga knutpunkter finns idag inga konkreta planer på att bygga likadana lokaler som i Jönköping och Örebro. Men behovet av lokaler för transportuppehåll blir belyst tidigt i processen vid ombyggnationer och nybyggen av kriminalvårdsenheter, bland annat i diskussionerna kring ett återöppnande av anstalten Härnösand.  

Även frivården kommer att kunna bidra med transportuppehållsplatser framöver. I bland annat Jönköping och Gävle är det på gång att Kriminalvårdens transportenhet ska kunna utnyttja rum som står tomma i frivårdens lokaler under lunchtid.