Kriminalvården logotyp

Ökad testning ger fler fall

16 maj 2020

Siffrorna över smittade klienter inom Kriminalvården har ökat något den senaste veckan och är nu uppe i 60. Ökningen beror på en utökad testning, främst av intagna i region Stockholm.

– Regionerna har fått en utökad kapacitet att testa intagna, vilket gjort att vi identifierat fler personer med covid-19, konstaterar stabschef Jörgen From Nordin.

En klient som testar positivt för covid-19 ska placeras i ett eget rum och hållas avskild där. Bland de klienter som under veckan fått diagnosen covid -19 finns ännu inga allvarliga fall, utan samtliga är kvar på sina respektive anstalter och häkten.

– Hur personerna mår följs noga upp. Vid svårare sjukdomsfall flyttas klienten till sjukhus. Men de flesta av de intagna som drabbas tillfrisknar i sitt rum på häktet eller på anstalten, precis på samma sätt som de flesta tillfrisknar i sina hem ute i samhället, säger Jörgen From Nordin.

Fått bort smittan

19 intagna, som tidigare varit sjuka, har tillfrisknat och på flera anstalter och häkten, där man haft sjuka klienter, har man helt lyckats få bort smittan.
Om en anstalt eller ett häkte får många fall av smittade kan sysselsättning och promenader påverkas. Sysselsättningen kan bedrivas i den mån den inte inverkar på smittspridningen.

– Och får vi en mer utbredd smitta försöker vi sektionera, så att promenaderna påverkas så lite som möjligt.

Kriminalvården fortsätter att ta emot nya klienter, även om man kan ha tillfälliga stopp på anstalter där flera intagna uppvisar symptom eller är konstaterat smittade.

Icke nödvändiga omplaceringar försöker man undvika i syfte att minska risken för smittspridning mellan anstalter. Dock bedöms exempelvis alla förflyttningar upp och ner i säkerhetsklass som nödvändiga, de är lagstyrda, och dessa genomförs fortfarande.

Hoppas på fler test

När det gäller medarbetarna följer Kriminalvården de råd som gäller för samhället i övrig.

– Vi har HR-rutiner för vad som gäller, men i grunden följer vi Folkhälsomyndighetens råd, som säger att så länge som du är symtomfri så kan du gå till jobbet

Jörgen From Nordin hoppas att fler medarbetare kommer att kunna erbjudas test.

– Kriminalvården vill att klientnära personal som utgör en viktig samhällsfunktion erbjuds provtagning genom sjukvårdsregionernas försorg. Vi hoppas, genom den ökade kapacitet som sjukvården nu fått, att det bara är en tidsfråga innan även vår personal kan erbjudas test.

Kriminalvården har skyddsutrustning på plats och rutiner för hur den ska användas.