Kriminalvården logotyp

Planer på häkte i Västerås

20 maj 2020

Nu riktar Kriminalvården in sig på att ha häktesplatser i det rättscentrum som ska byggas i Västerås. 

– Vi är väldigt tidigt i processen, men inriktningen är nu att vi ska ha ett häkte i Västerås igen , säger ekonomi- och fastighetsdirektör Björn Myrberg.

Detta efter att generaldirektör Martin Holmgren i måndags fattade beslut om ett uppdrag till Lennart Palmgren, direktör för frivård, häkte och anstalt, att utreda hur många och vilken typ av häktesplatser Kriminalvården bör ha i det kommande rättscentrumet. Utredningen ska även ge svar på om frivården och NTE ska in i de nya lokalerna.

Till sist ska utredningen även bedöma hur det nya häktet i Västerås ska förhålla sig till de häktesplatser som redan finns, och för de som snart tillkommer, på häktet/anstalten Salberga.

I den rapport om Kriminalvårdens platskapacitet som redovisades till regeringen i samband med myndighetens budgetunderlag för 2021 i februari tidigare i år framgår att Kriminalvården ska ingå i rättscentrum i stora och medelstora städer, när det är möjligt. Detta för att bidra till en effektiv rättskedja.

– Beslutet i måndags är en formalisering av de överväganden och den plan som redovisades till regeringen tidigare i år. Västerås hör absolut till de städer där vi bör finnas med i ett nytt rättscentrum, konstaterar Björn Myrberg.

Utredningen ska redovisas senast den 16 juni och utgör då grund för det fortsatta arbetet med att skapa ett nytt häkte i Västerås.

Bakgrund/häktet Västerås
I slutet av 2015 stängdes dåvarande häktet i Västerås av brandsäkerhetsskäl. Häktet flyttades till Salberga.
2018 beslutades om en utbyggnad av kriminalvårdsplatser på Salberga och inriktningen då var att lokalisera häktesverksamheten för Västmanland dit.
På Salberga i Sala finns idag 57 platser för häktade i gemensamhet. 44 platser ytterligare ska byggas. De ska stå klara 2022. Det handlar om flexibla platser, som kan användas både för häktes- och anstaltsverksamhet
I budgetunderlaget för 2021 och i den rapport om Kriminalvårdens platskapacitet som redovisades i samband med budgetunderlaget framgår att Kriminalvården ska medverka till en effektiv rättskedja genom att om möjligt ingå i rättscentrum i stora och medelstora städer.
18  maj 2020 fattades beslut om att utreda om Kriminalvården ska ha häktesplatser i det planerade rättscentrumet i Västerås.
Uppdraget ska redovisas senast den 16 juni.
Det nya häktet i Västerås är planerat att stå klart 2025 men en mer exakt tidplan kommer att tas när arbetet kommit längre och projektet sätter igång.