Kriminalvården logotyp
Videomöte med Johanna Persson och Emma Hallvede på frivården Visby, som berättar om digitaliseringen av sitt jobb.
Johanna Persson och Emma Hallvede har snabbt blivit vana vid digitala möten. Trots att Gotland ännu inte är så hårt drabbat av pandemin. ”Rekommendationerna är nationella och vi ska självklart också följa dem här. Vi ska bidra till att bromsa risken för smittspridning.”

Snabb omställning till digitala möten med klienter

27 maj 2020

Med en dags varsel ändrades frivårdens rutiner. När klientkontakterna skulle genomföras digitalt hade frivården Visby bara en enda dator med möjlighet till videosamtal.

Frivården Visby har nästan inte alls haft digitala möten tidigare. Avstånden på ön är små och de flesta klienter har lätt att ta sig till kontoret. Men omställningsarbetet gick fort.

– Visst var det ovant i början, men vi har fått flyt på det. Klienterna har samarbetat. De som inte hade Skypekonton var beredda att skaffa.

Det berättar Johanna Persson och Emma Hallvede som bedriver program på frivården.

– Jag hade en klient som först vägrade prova. Vissa kan ha svårt att ta till sig nyheter. Men när han fått smälta det ett par dagar skaffade han också Skype, berättar Johanna Persson.

Läsplattor för klientmöten

De första dagarna fick programverksamheten förtur till kontorets enda dator med Skype. Andra möten sköttes via telefon. Men snabbt fick alla varsin läsplatta med programvaran, som nu är den vanligaste formen för alla klientmöten.

– Jag erkänner att jag var negativ till detta från början. Det personliga mötet är bäst. Men i det här läget får vi ta det näst bästa. Och det har funkat. För vissa verkar det till och med vara bättre: de känner sig tryggare i sin egen miljö, och kan lättare prata om känsliga saker, säger Johanna Persson.

Enligt de nya instruktionerna som införts för att begränsa smittspridningen, ska påbörjade program i möjligaste mån fullföljas, men ska även nya program startas?

– Vi tittar på varje enskild klient och gör bedömningen om vi bör vänta eller inte. Det är kö till programmen, så jag försöker starta om jag tror att det ska fungera. Vi vet ju inte hur länge detta ska pågå, säger Emma Hallvede.

Johanna Persson säger att det är betydligt lättare att fortsätta med dem som man redan har etablerat en kontakt med i ”verkligheten”.

Kreativitet behövs

I instruktionerna står det att ”innovation och kreativitet uppmuntras” för att fullfölja programmen. Johanna Persson håller med om att lite kreativitet behövs.

– Rollspelen som ingår i våra KBT-program är svåra. Men vi försöker och vi diskuterar med klienterna: Hur skulle du göra om du skulle prova det här? Kan du testa?

– När jag träffar klienten byter jag ofta plats rent fysiskt, alltså att vi tar varandras position. Det blir en barriär att ta sig över vid digitala möten.

De klienter som inte kan mötas via videolänk eller telefon, kommer fortfarande in till kontoret. Men de är få. Sammanlagt har frivården Visby just nu fyra klienter som kommer till kontoret: en för program och tre för handläggarsamtal.

– Det får komma hit om de är symptomfria. Men de flesta försöker som sagt lösa det. Har de ingen egen dator kan de åka hem till mamma, eller låna utrustning av någon, förklarar Emma Hallvede.

Klienterna har olika lösningar, vilket påverkar samtalskvaliteten. Den som kopplat upp sitt videosamtal till storbildsteven hemma har lättare att följa det som programledaren skriver på tavlan, än den som tittar via mobilen.

Räknar med extratid

Emma Hallvede har även gjort RBM-B-intervjuer via telefon.

– Det gick bra, trots att jag aldrig träffat honom tidigare. Förutom att samtalet bröts hela tiden.

Teknikstrul är en av farhågorna med ett digitalt arbetssätt, men Emma Hallvede och Johanna Persson är lugna.

– Vi räknar med extratid. Vi ringer klienterna före programtiden, för att säkerställa att allt fungerar. När vi förklarar varför och hjälper till, har de förståelse.

Frivårdens alla arbetsuppgifter påverkas just nu. Exempelvis VSP-utredningar, kontrollbesök hemma hos klienter, biträdande övervakare, samhällstjänst och IÖV-klienter. Förstahandsalternativet till det mesta är videosamtal, till och med kontroller av klienter med fotboja kan ersättas av det.

– Det finns regler för de flesta situationer. Vid fysiska hembesök som trots allt ska genomföras, ska utandningsprov bara göras undantagsvis, om man verkligen tror att klienten är påverkad. Både vår personal och biträdande övervakare ska hålla avstånd, avslutar Emma Hallvede.

Artikeln kommer från personaltidningen Omkrim. Text och foto: Elisabet Jönsson