Kriminalvården logotyp
Maya Wolinder Lind visar skypeplattan som ska användas för videosamtal med barn.
Maya Wolinder Lind, ansvarig för arbetet med barnperspektivet, visar en platta som ska användas för videosamtal med barn. Foto: Petra Wetterström

Surfplattor för videosamtal med barn införs

7 maj 2020

På grund av covid-19 stoppades besöken på anstalter och häkten. Nu har ett antal surfplattor köpts in för att intagna ska kunna ha videosamtal med sina barn.

– De första plattorna som används görs genom ett pilotprojekt och så snart piloten är genomförd utökas användningen i större skala, säger Maya Wolinder Lind som är senior handläggare vid anstalts-och häktesavdelningen samt ansvarar för arbetet med barnperspektivet i myndigheten.

Särskilt framtagen

Intagna på anstalt eller i häkte ska under vissa omständigheter erbjudas möjlighet att genomföra videosamtal med sina barn, förutsatt att man har telefontillstånd. En särskild lösning har tagits fram till just detta ändamål och förhoppningen är att det ska införas på alla anstalter och häkten. Möjligheten till samtal med närstående gäller även intagna som är under 18 år.

– Samtalen kommer att vara möjligt till dess att det återigen blir tillåtet med besök och permissioner, säger Jörgen From Nordin som är stabschef för Kriminalvårdens nationella stab.

Gratis samtal

Ett videosamtal ska genomföras under ständig övervakning av personal och i den utsträckning som är möjligt för anstalten eller häktet. Hänsyn tas till personalresurser och tillgång till plattor. Samtalen är avgiftsfria för användarna.