Kriminalvården logotyp

22 nya häktesplatser på arresten i Malmö

2 mars 2020

Överenskommelse mellan Kriminalvården och Polisen om inrättande av häktesplatser i polisarresten i Malmö.

Den 25 februari undertecknade Kriminalvårdens ekonomi- och fastighetsdirektör Björn Myrberg och Carina Persson, chef i polisregion Syd, en överenskommelse om att 22 häktesplatser ska inrättas i polisarresten i Malmö.

Välkommet tillskott

Överenskommelsen innebär att Kriminalvården hyr platser i arresten i Malmö. Den har föregåtts av samtal under en längre tid mellan Polisen och Kriminalvården i syfte att hitta en lösning som medför ökad förmåga att ha häktade i Malmö, utan att polisens förmåga att förvara gripna och omhändertagna påverkas. Avtalet löper på tillsvidare med en uppsägning om nio månader.

– I det ansträngda beläggningsläget vi har är det här ett välkommet tillskott, säger Per Björkgren, chef för Kriminalvården i region syd. Nu stärker och utvecklar vi det goda samarbete med Polisen som även realiserades i och med projektet Sluta skjut.

Flera vinster med upplägget

För polisens del finns det flera vinster med upplägget. Under hela 2019 har polisen i Malmö hanterat häktade i sina arrester. Hanteringen har medfört merarbete för polisen vilket nu kommer att upphöra.

Ett bekymmer som uppstått för polisen i och med platsbristen hos Kriminalvården, är att häktade placerats spridda över hela landet. Detta har medfört att polisen tvingats åka runt i landet för att hålla förhör. Det kommer nu till stor del att upphöra.

– Nu har vi tagit ytterligare ett steg för ökad samverkan som medför att både polisen och Kriminalvårdens verksamheter blir effektivare. För polisens del kommer hela polisregion Syd att gynnas men i synnerhet polisområde Malmös verksamhet, säger Mattias Sigfridsson, polisområdeschef i Malmö.