Kriminalvården logotyp
Test av VR-utrustning med behandlingsprogrammet Vrapt.
Mårten Isaksson berättar att det är en del att hålla reda för behandlaren. Hen ska reagera på det klienten gör och säger, för att sedan så snabbt som möjligt styra karaktären med hjälp av kontrollpanelen och sin egen röst (som förvrängs). Foto: Ulrika Persson

Aggressionsbehandling testas i VR-form

11 mars 2020

VR-behandling ska testas på klienter med aggressionsproblematik på anstalterna Kumla och Borås. Behandlingen går ut på att, med hjälp av ett VR-system, skapa miljöer där klienten får öva på triggande situationer och möten i en trygg och säker miljö.

"Realistiskt", tyckte John Loman som fick chans att testa utrustningen på huvudkontoret.

Vrapt (Virtual reality aggression prevention training) prövas nu tillsammans med rättspsykiatrin i Växjö som en behandlingsmetod för klienter med aggressionsproblematik.

Parallellt med det kommer Kriminalvården testa samma VR-system och undersöka om VR kan vara ett bra komplement till befintliga behandlingsprogram.

I samband med detta får Kriminalvården även möjlighet att undersöka om VR kan vara till hjälp för personalen i deras möten med klienterna.

Hur går det till?

VR-systemet kräver en kraftfull dator som driver programmet och en surfplatta som fungerar som en kontrollpanel. Genom kontrollpanelen styr behandlaren miljön och karaktären som klienten får träffa. Klienten bär VR-glasögon, hörlurar och handkontroller. För att kommunicera med klienten används en mikrofon som är kopplad till hörlurarna. Genom mikrofonen går det att välja att förvränga sin röst när man talar genom karaktären, och skulle det behövas går det enkelt att koppla över till sin vanliga röst.

Trots att karaktärerna och miljön är animerade så blir det väldigt verklighetstroget, tack vare alla funktioner i VR-systemet. Timingen mellan ansiktsuttryck, rörelser och talet som behandlaren ansvarar för, är betydelsefull för upplevelsen. Vad som uppfattas som triggande situationer är väldigt olika.

Klienten får träna på risksituationer

Mårten Isaksson och David Ivarsson.

– Tack vare att systemet är så ­­dynamiskt så går det genom olika miljöer, rörelser och uttryck att skapa många olika situationer. Det har också en stor betydelse att behandlaren har vana och är bekväm med att jobba med rollspel sen tidigare, det gör att det blir enklare att hantera VR-systemet, säger psykolog David Ivarsson.

VR-miljön gör det möjligt att skapa risksituationer som klienten behöver träna på. Det är positivt att det går att genomföra på anstalt. Det blir då en trygg och säker miljö för klienter att förbereda sig inför riktiga situationer i. Som exempel kommer de att kunna möta en dörrvakt som ger dem Nej, och man kan se hur de reagerar i olika situationer för att sedan öva på positiva sätt att hantera det.

Tre anstalter ska testa Vrapt

Vrapt testas till en början på anstalterna Kumla respektive Borås. I början av 2021 planeras för tester på en tredje anstalt.

Ansvariga för forskningsstudien är David Ivarsson, psykolog, och Mårten Isaksson, senior handläggare, båda från enheten för behandlingsprogram i Kriminalvården, samt Märta Wallinius från Rättspsykiatriska kliniken i Växjö.

 

Fakta/VR

VR, virtual reality, är när man med hjälp av datorteknik skapar en simulerad värld som man kan gå in i. Antingen en verklig miljö eller en animerad.
Med hjälp av ett par VR-glasögon kan du se dig omkring i den virtuella verkligheten.