Kriminalvården logotyp

Frivården bedrivs tillfälligt digitalt

17 mars 2020

Från och med måndag 16 mars 2020, arbetar Kriminalvårdens frivård främst digitalt i mötet med klienter. Målet med förändringarna är att begränsa smittspridningen av covid-19.

Kontakt mellan klienter och frivårdens personal ska undvikas så långt som möjligt. Därför införs tillfälligt avsteg från de normala handläggningsrutinerna i frivården.

Det innebär bland annat att andra kontaktformer ersätter klientbesök på frivården. Frivården kommer inte heller att besöka klienter på häkte, anstalt, behandlingshem eller liknande inrättningar.

Det innebär inte att klienternas kontaktskyldighet upphör. Klienten ska fortsatt hålla kontakten med frivården enligt plan, men kontakten får främst ske via digitala mötesformer, exempelvis genom Skype-samtal, Facetime, eller genom telefonsamtal. Särskilt utpekade klienter kan dock även fortsatt komma att besöka frivården.

– Varje dag har frivården i Sverige kontakt med hundratals klienter. Vi måste ta vårt ansvar och göra vad vi kan för att bromsa upp risken för smittspridning. Vi går därför nu över till en i stor del digital frivård, säger Lennart Palmgren, chef för häkte, anstalt och frivård.

Information till frivårdsklienter