Kriminalvården logotyp
Per Bengtsson från Naturskyddsföreningen och Karin Herder sätter upp ett insektshotell utanför huvudkontoret i Norrköping.
När Per Bengtsson besökte Kriminalvården hade vintern tillfälligt gjort ett återbesök i Norrköping. Men det hindrade inte honom och Karin Herder från att sätta upp ett insektshotell utanför huvudkontoret. Foto: Turid Forså

Nu ska bina få blommor och bon

3 mars 2020

Bygga insektshotell, anlägga ängar och odla blommor som pollinerare gillar. Det är enkla men effektiva åtgärder som Kriminalvården kan göra för att främja den biologiska mångfalden.

Kriminalvården har fått pengar från Sida, styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, för ett projekt som syftar till att kommunicera och arbeta för målen i FN:s Agenda 2030. Mål nummer 15 handlar om ekosystem och biologisk mångfald, och är det mål som Kriminalvården valt att fokusera på.

Alla som kan och vill ska bidra

Projektet går ut på att sprida information om hur Kriminalvården kan bidra till målet och att göra konkreta åtgärder.

– I Kriminalvården har vi möjlighet att göra något för den biologiska mångfalden. Vi har ofta ganska stora ytor runtomkring framförallt anstalter som kan användas, men det går även att göra insatser inne i städerna i anslutning till våra häkten och kontor, säger Karin Herder, som är miljöledningsexpert.

Samarbete med Naturskyddsföreningen

Som en del i projektet har en film spelats in med Per Bengtsson, biolog från Naturskyddsföreningen. Han tycker att det är väldigt roligt att Kriminalvården vill arbeta för att främja den biologiska mångfalden.

– Det finns fina möjligheter att göra insatser på Kriminalvårdens olika anläggningar, som att skapa ängar och livsmiljöer för pollinatörer, något som det är en stor brist av i övriga samhället. Det gör konkret nytta och det är också roligt att se när det lyckas, säger Per Bengtsson.

Många har redan gjort insatser

Bebott insektshotell på anstalten Mariefred. Foto: Åsa Lindman

Flera anstalter har redan gjort insatser för att främja den biologiska mångfalden, bland annat genom att sätta upp insektshotell på anstaltsområdet. Vissa tillverkar också insektshotell i större skala och säljer till externa kunder.

På anstalten Mariefred byggde man och satte upp flera hotell under förra året. Åsa Lindman arbetar som produktionsledare och berättar att klienterna uppskattar arbetet.

– När klienterna som byggt hotellen fick se att de blivit bebodda blev de väldigt glada över att deras arbete faktiskt gjort att insekterna hittat ett hem. Nu har de planer på att bygga lyxigare insektshotell med spa, säger Åsa Lindman.