Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Intagnas samtal tillfälligt avgiftsfria

13 mars 2020

Intagna i häkten och på anstalter kommer till och med den 13 april att få ringa utan avgift. Detta för att kompensera för det besöks- och permissionsstopp som införts till följd av coronasmittan.

På torsdagen tog Kriminalvården beslutet att skjuta upp alla permissioner och besök för att minska risken för spridning av coronasmitta inom häkten och anstalter. Beslutet togs för att skydda intagna och personal.

För att mildra effekterna för de intagna beslutade Kriminalvården på fredagen att tillfälligt ta bort avgifterna för telefonsamtal för de intagna. Samtalen blir avgiftsfria, men i övrigt gäller samma villkor som tidigare för telefonin. Barnperspektivet har varit en viktig faktor i beslutet.

Beslutet gäller till den 13 april 2020 och kommer sedan att omprövas utifrån den då rådande situationen. Det är tillfälligt och kopplat till de restriktioner som införts på grund av risken för coronasmitta. Det gäller från klockan 15 fredagen den 13 mars 2020.