Kriminalvården logotyp

Stopp för besök, permission och egen inställelse

12 mars 2020

Nu införs tillfälliga begränsningar vid anstalt och häkte med anledning av coronaviruset covid-19. Beslutet gäller med omedelbar verkan.

Nytt beslut taget 20-06-25. Läs om det nya beslutet här.

Texten är uppdaterad 20-03-13 gällande besök till intagna.
Texten är uppdaterad 20-03-19 gällande egen inställelse samt besök till intagna.

För att förhindra att smittspridning ska uppstå inom våra häkten och anstalter behöver besök till intagna i anstalt och häkte tillfälligt begränsas. Detsamma gäller intagnas permissioner från anstalter och häkte.
Lennart Palmgren, direktör för anstalt, häkte och frivård, har idag (12 mars) beslutat att:

  • intagna i anstalt och häkte endast får ta emot besök av försvarare, åklagare och polisanställda samt övriga anställda vid offentliga myndigheter som är symptomfria. Inga andra besök får genomföras.
  • redan beviljade permissioner som inte är absolut nödvändiga får inte genomföras och att inga nya permissioner som inte är absolut nödvändiga får beviljas.
  • för personer som uppvisar sjukdomssympton så kommer den egna inställelsen i anstalt och häkte att skjutas upp med två veckor i taget

Personer som utför uppdrag åt Kriminalvården, t ex präster, utbildare vid arbetsmarknadsutbildningar och hantverkare omfattas inte av besöksstopp. Inte heller skattebrottsutredare från Skatteverkets skattebrottsenhet, tjänstemän från Migrationsverket som ska besöka häktade (inte bara UTL), läkare som ska utföra §7-undersökningar eller andra nödvändiga tjänstebesök (tull m.m.).

– Vi gör detta både av omsorg för vår egen personal och för våra klienter, säger Lennart Palmgren. En smittspridning inne på våra anstalter och häkten skulle kunna leda till hög sjukfrånvaro hos medarbetare och därmed stora svårigheter att lösa säkerhets- och omvårdnadsuppdraget på anstalt och häkte med smitta.

Kriminalvårdens klienter är en särskilt utsatt grupp, de har generellt ett sämre hälsotillstånd än genomsnittsbefolkningen. Vi har klienter som skulle kunna drabbas av allvarliga symtom om de smittades. Klienterna kan inte heller själva vidta åtgärder för att skydda sig mot smittorisker. Den höga beläggningen gör att fler intagna än normalt vistas på en begränsad yta och lättare kan utsättas för smitta.