Kriminalvården logotyp

Ytterligare tillskott av platser

19 mars 2020

Klart med inrättande av nya platser vid anstalterna Kumla, Salberga och Skänninge samt häktet Växjö.

I februari fattade Kriminalvårdens generaldirektör rambeslut om inrättande av ytterligare platser på anstalter och häkten. Vid tidpunkten för det beslutet var utredningarna kring inrättande av platser vid anstalterna Kumla, Salberga och Skänninge samt häktet Växjö inte slutförda.

Nu är utredningarna klara och Kriminalvårdens region Mitt och region Öst har fått i uppdrag att omgående påbörja förberedelser för inrättande av ytterligare platser på:

Anstalten Kumla
Vid sidan av de 56 befintliga beredskapsplatserna bedöms ytterligare 41 platser kunna inrättas, med en preliminär fördelning mellan 8 ordinarie och 33 beredskapsplatser genom dubbelbeläggning.

Anstalten Salberga
Vid sidan av de befintliga 16 beredskapsplatserna bedöms ytterligare cirka 40 beredskapsplatser genom dubbelbeläggning kunna inrättas.

Anstalten Skänninge
Vid sidan av de 24 befintliga beredskapsplatserna bedöms ytterligare 36 beredskapsplatser genom dubbelbeläggning kunna inrättas.

Vidare ska en fastighetsprojektprocess skyndsamt påbörjas i syfte att utöka antalet platser på:

Häktet Växjö
Utöver häktets befintliga 26 ordinarie platser bedöms det vara möjligt att kunna inrätta ytterligare 10 ordinarie platser.

Arbetet med att förbereda öppnande av de uppräknade platserna inkluderar bland annat rekrytering och utbildning av medarbetare och, i varierande utsträckning, ombyggnation av lokaler.